Hyppää sisältöön

Seurakuntaelämä

Perusteellista tietoa kirkon hengellisen työn tekemisestä Suomessa ja ulkomailla.

Seurakuntien arjen työtä

Diakonia on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa auttavaa työtä.

Jumalanpalvelus on kirkon tunnusmerkki ja seurakunnan elämän sydän.

Kirkkomme kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista.

Sielunhoidon arvoja ovat kaiken läpäisevä toivo, lohdutus ja valikoimaton lähimmäisen rakkaus.

 

Tapahtumat

null Konfirmandarbete vid undantagstillstånd
Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The string doesn't match the expected date/time/date-time format. The string to parse was: "". The expected format was: "yyyy-MM-dd".
The nested reason given follows:
Unparseable date: ""

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if date_created_Data?trim?date("yyyy... [in template "10154#10192#35356568" at line 14, column 5]
----
1<article class="single-news-article" itemscope itemtype="http://schema.org/NewsArticle"> 
2  <#assign regex = "[^a-zA-Z]"> 
3  <#assign mediaPosition = .vars['image'].position.getData()> 
4  <#assign mediaPosition = mediaPosition?replace(regex, '')> 
5 
6  <h1 itemdrop="name">${.vars['reserved-article-title'].data}</h1> 
7 
8  <#if .vars['ingress'].data?has_content> 
9    <div class="lead">${.vars['ingress'].data}</div> 
10  </#if> 
11 
12  <#assign date_created_Data = getterUtil.getString(.vars['date_created'].getData())> 
13 
14  <#if date_created_Data?trim?date("yyyy-MM-dd")?long gt 0> 
15  	<#assign date_created_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", date_created_Data, locale)> 
16    <div class="date" itemdrop="dateline"> 
17  	  <@liferay.language key="article-published-text"/> ${dateUtil.getDate(date_created_DateObj, "d.M.yyyy", locale)} 
18  	</div> 
19  </#if> 
20 
21  <#if image.file.getData() != ''> 
22    <#assign position = ""> 
23    <#if mediaPosition == 'right'> 
24      <#assign position = "position-right">  
25    </#if> 
26    <div class="news-article--image ${position}"> 
27      <#assign alttext = ""> 
28      <#if .vars['image'].alttext.data?has_content> 
29        <#assign alttext = .vars['image'].alttext.data> 
30      </#if> 
31      <img src="${.vars['image'].file.getData()}" alt="${alttext}" itemdrop="image"> 
32      <#if .vars['image'].caption.data?has_content> 
33      <div class="image-caption">${.vars['image'].caption.getData()}</div> 
34      </#if> 
35    </div> 
36  </#if> 
37 
38  ${content.getData()} 
39 
40  <div class="article-bottom-functions"> 
41    <div class="row"> 
42      <div class="col-sm-6"> 
43        <p class="tag-link"> 
44        <#-- 
45          <#if false> 
46            <@liferay.language key="read-more-on-topic"> 
47            <a href="#"> 
48              [TEEMA] 
49              <img src="/evl-fi-pro-theme/images/icon-arrow.svg" alt="" aria-hidden="true"> 
50            </a> 
51          </#if> 
52        --> 
53        </p> 
54      </div> 
55      <div class="col-sm-6"> 
56 
57      <#assign portalURL = httpUtil.getProtocol(themeDisplay.getURLCurrent()) + themeDisplay.portalURL> 
58      <#assign pageUrl = portalURL + themeDisplay.getURLCurrent()> 
59 
60        <div class="share"> 
61        	<h6> 
62        		<@liferay.language key="share.header"/> 
63        	</h6> 
64          <div class="share-row"> 
65            <a href="javascript:window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=${pageUrl}','','width=550,height=266');void(0)" class="share-icon facebook-icon" title="<liferay-ui:message key='share.facebook'/>"> 
66              <i class="fab fa-facebook-f" aria-hidden="true"></i> 
67            </a> 
68            <a href="javascript:window.open('https://twitter.com/intent/tweet?url=${pageUrl}','','width=600,height=440');void(0)" class="share-icon twitter-icon" title="<liferay-ui:message key='share.twitter'/>"> 
69              <i class="fab fa-twitter" aria-hidden="true"></i> 
70            </a> 
71          </div> 
72        </div> 
73      </div> 
74    </div> 
75  </div> 
76 
77  <a href="javascript:history.go(-1);" class="back-to-previous-page"><@liferay.language key="back-text"/></a> 
78 
79</article>