Hyppää sisältöön

Sexualbrottslagen 1.1.2023

 

Finland har en ny och strängare sexualbrottslag från och med 1.1. 2023. Det betyder att brott som begås från den 1.1.2023 och framåt faller under lagen. För tidigare brott gäller den tidigare lagstiftningen. Till sexualbrott räknas: våldtäkt, tvingande till sexuell handling, sexuellt antastande, sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av barn, utnyttjande av person som är föremål för sexhandel, köp av sexuella tjänster av ung person eller koppleri. Även försök är straffbart.

Den nya lagen kan sammanfattas i tre punkter:
 

  1. Lag om samtycke

Finland har äntligen fått en lag om samtycke. Som jämförelse kan sägas att Sverige fick sin samtyckeslag redan den 1.7. 2018. Samtycke betyder att alla sexuella handlingar sker av fri vilja. En person kan inte anses delta frivilligt i samlag om hen inte verbalt, genom sitt beteende eller på något annat sätt har uttryckt att hen deltar frivilligt. Den nya lagtexten är tydlig i detta.  Annars klassas handlingen som våldtäkt och döms som sådan. Bevisbördan läggs på förövaren inte den som utsatts. Fortfarande är ändå skriftlig bevisning viktig (läkarintyg och annat som styrker den utsattas berättelse).

 

  1. Skärpning av lagen om sexualbrott mot barn

Straffen för sexualbrott mot barn skärps också. Barn (under 18) kan aldrig förväntas säga ja till sex med en vuxen. Den går inte att skylla i från sig med argument som ”hon verkar så vuxen, ” ”hon ville själv.”
Grooming (locka barn till sexuella handlingar, få dem att skicka bilder med sexuella anspelningar och liknande) tas också med i den nya lagen. Den skärpta lagen betyder fler fängelsedomar.

 

  1. Lagen om sexuella trakasserier

Den tredje punkten handlar om sexuella trakasserier. Från och med 1.1. 2023 handlar trakasserier inte längre enbart om beröring, tafsande. Från och med i år kan också andra sexuella handlingar definieras som sexuellt antastande om de på grund av att de är så intensiva eller upprepade kan jämställas med beröring. Numera räknas också bilder som sprids olovligt som sexuella trakasserier. Hit räknas till exempel så kallade ”dicpics” eller nakenbilder i syfte att hämnas, sms och mejl med sexuellt innehåll eller språk. Också kommentarer med sexuella anspelningar och telefonsamtal med sexuella förslag och ”annat därmed jämförbart” räknas som sexuella trakasserier.

Verbalt sexuellt antastande kan också vara frågor om någon annans sexualliv, till exempel från någon till vars tjänste- eller arbetsuppgift det inte hör att ställa sådana frågor.

Önskan om att klassificera icke-önskat sexuellt innehåll och andra icke-fysiska kränkningar av den sexuella självbestämmanderätten som sexuellt kränkande har ökat. Sexuellt antastande bestraffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Vanligen ges böter, men man bör ta tillräckligt med hänsyn till gärningarnas art och allvarlighetsgrad. En person som gör sig skyldig till sexuella trakasserier kan också dömas till fängelse, i synnerhet om det är fråga om upprepade handlingar.


Varför får vi en ny sexualbrottslag?

Finland har länge ansetts släpa efter när det gäller lagstiftning om sexualbrott.  Nu har vi en lagstiftning som öppnar för ett nytt tankesätt där den som utsatts mer tas på allvar. Sexualbrott är grova brott och de orsakar stor skada främst hos den som utsatts, men också människor som finns i hens närhet. Sexualbrott mot barn är synnerligen grava brott. Med den nya lagen flyttas ansvaret för ett sexualbrott över på förövaren. Lagen ger också större möjlighet att ingripa i sexualbrott som sker på nätet och i sociala medier.

Lagen stärker jämlikheten och den sexuella självbestämmanderätten. Den sänker också tröskeln för att anmäla sexualbrott. Hittills har många låtit bli att anmäla brott eftersom bevisbördan ofta legat på den som anmält i stället för på förövaren.

Hur berör lagen oss i kyrkan?

Som anställda, frivilliga och förtroendevalda behöver vi känna till lagen. Den ska skydda oss alla om vi själva eller de människor vi möter skulle utsättas för sexuella trakasserier. Lagen skyddar församlingsmedlemmar i alla åldrar och i synnerhet barn och unga som alltför ofta utsätts för olika former av sexuella trakasserier och övergrepp, bland annat i mobbningssyfte. Som anställda och förtroendevalda har vi ett uppdrag att arbeta för att våra församlingar skall vara sexuellt trygga platser för alla. Nolltolerans skall råda, oavsett ålder eller uppgift. Vår kyrka säger klart nej till alla former av sexuella trakasserier och övergrepp. Alla stift har handlingsprogram för hur församlingarna skall hantera sådant. Kyrkomötet behandlade i höstas ett ombudsinitiativ och gav Kyrkostyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet för sexuellt tryggare församlingar. Sexualbrottslagen skyddar också.  Vi behöver känna till lagen för att kunna agera om vi själva eller någon vi möter utsätts för sexuella trakasserier.

Läs  vårt eget stifts, Borgå stifts handlingsprogram. Det finns på Personalvård och stöd i arbetet | Borgå Stift (borgastift.fi). 

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Själavård och jämställdhetsfrågor

Redigerad