Hyppää sisältöön

Är det här sexuella trakasserier?


  I Ev.luth. kyrkan i Finland råder nolltolerans vad gäller sexuella trakasserier och övergrepp. Det gäller också dig som arbetar i kyrkan.

Stiften har handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp i kyrkan. Borgå stifts handlingsprogram finns här Borgå stifts handlingsprogram

 

Stödträffar


Har du i jobbet fått telefonsamtal, e-post eller kontaktförsök på sociala medier där du inte varit helt säker på vad allt egentligen handlat om? Eller har du först senare förstått att samtalet egentligen var sexuella trakasserier?
Vi är många som varit med om det. Ingen skall behöva lämnas ensam med sådana erfarenheter, inte ens när ärendet presenterats som ”själavårdssamtal.” Vi behöver få prata av oss och få stöd av varandra, också stöd att sätta gränser.

Välkommen med på ett tvåspråkiga teamsträffar där vi delar erfarenheter, pratar av oss och stöttar varandra. Träffarna sker i allra största förtroende.

Nästa teamsträff hålls fredagen den 17.02  2023 kl.  13-14.30. Träffen är tänkt för den som i sitt arbete utsatts för trakasserier (genom bl.a. obehagliga möten, telefonsamtal, kontakter…) Den tvåspråkiga träffen sker i förtroende. Som handledare fungerar Liisa Välilä.

Anmälan senast 14.02 via webropol-länken. De anmälda får möteslänken separat.

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Själavård och jämställdhetsfrågor

Redigerad