Hyppää sisältöön

Delegationen Romerna och kyrkan

Delegationen 2017–2020: Tuula Åkerlund, Henry Hedman, Helena Valentin, Tanja Yrttiaho, Väinö Lindberg, Heidi Repo, Jouni Lehikoinen samt från Kyrkostyrelsen Pekka Huokuna, Irene Nummela, Kari Latvus och Ulla Siirto

Kyrkostyrelsen har en delegation vid namnet Romerna och kyrkan (Romaseele ta khangari -rakkiboskothaan) med uppdraget att sköta kontakterna mellan romerna och kyrkan. Delegationen är ett expertorgan som driver och utvecklar evangelisk-lutherska kyrkans och romernas gemensamma frågor och deltar i diskussionen kring romska frågor i den internationella kontakten mellan kyrkorna. Hälften av delegationens medlemmar är romer.

Delegationen stöder församlingarna i arbetet bland romerna, Kyrkostyrelsen i det sociala påverkansarbetet samt romerna och alla som arbetar bland dem i deras samarbete. Delegationen kan också understöda projekt och materialproduktion. Den har dessutom i uppgift att följa den internationella och ekumeniska debatten om romernas ställning och att lämna initiativ och framställningar till Kyrkostyrelsen.

Delegationen fortsätter det arbete som utfördes av den 1994 grundade arbetsgruppen för romska ärenden, senare arbetsgruppen Romerna och kyrkan. Initiativet till samarbetet togs ursprungligen av romerna själva. Arbetsgruppen grundades utifrån tanken att romerna behöver en närmare kontakt med kyrkan för att förebygga den ökande rasismen. Även dåvarande ärkebiskop John Vikström hade fäst uppmärksamhet vid den ökande rasismen och framförde en offentlig vädjan i frågan. Arbetsgruppen var enligt uppgift den första i sitt slag inom de protestantiska kyrkorna i Europa.

De tidigare arbetsgrupperna och den nuvarande delegationen har ordnat gudstjänster på romani samt understött översättningar av psalmer, bibeltexter och katekesen till romani. Kyrkans arbete bland romerna har varit ett tema på kyrkodagarna. Delegationen har också hållit riksomfattande rådplägningsdagar på temat Romerna och kyrkan.

Internationellt samarbete bedrivs i synnerhet med Europeiska kyrkokonferensen (CEC), Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME) och Eurodiacon.

Redigerad