Hyppää sisältöön

Kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott

Kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott är en utmärkelse som till exempel ges för arbete som främjar etiska värderingar inom motion och idrott, förebygger marginalisering eller främjar motion och idrott inom kyrkan.

Anvisningar för priset

 1. Kyrkostyrelsens plenum delar årligen ut kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott.
   
 2. En person eller en organisation kan få utmärkelsen.
   
 3. Enskilda personer och organisationer kan nominera personer till utmärkelsen. Förslagen bereds av kyrkans delegation för motion och idrott. Kyrkostyrelsens plenum kan bevilja utmärkelsen också på eget initiativ.
   
 4. Särskilda kriterier för att bevilja utmärkelsen är:
 • att främja etiska värderingar inom motion och idrott
 • att främja motion och idrott inom evangelisk-lutherska kyrkan
 • långsiktigt arbete som främjar mänsklighet och människovärde eller för nya idéer för motion
 • arbete som förebygger marginalisering med hjälp av motion och idrott.

Läs mera om John Vikström-priset

Vem ska få John Vikström-priset för motion och idrott 2022?

Vem skulle du vilja ge John Vikström-priset för motion och idrott 2022?

Att finländarna rör på sig allt mindre är en stor nationell utmaning. Resultaten av Move!-mätningarna av den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 publicerades i december. Enligt resultaten ligger den fysiska funktionsförmågan hos 40 procent av eleverna på en nivå som kan göra det svårare att orka i vardagen.

Församlingarna har under de senaste åren betonat vikten av att röra på sig i all sin verksamhet. I synnerhet inom ungdomsarbetet och småbarnspedagogiken har man utvecklat och gjort detta mera målinriktat i syfte att öka gemenskapen och välbefinnandet.

Ett sätt att betona betydelsen av att röra på sig är att lyfta fram goda exempel. Därför delas kyrkans John Vikström-priset för motion och idrott ut igen.

Föreslå en person eller sammanslutning som pristagare.

Grunder för priset:

 • Främjande av etiska värden inom motion och idrott
 • Utvecklande av kyrkans motions- och idrottssamarbete
 • Långsiktigt arbete som främjar mänsklighet och människovärde
 • Nya idéer för att med hjälp av idrott och motion förebygga utanförskap.

Föreslå mottagare av priset med motivering till adressen ville.kamarainen@evl.fi senast söndag 5.2.2023 före kl. 15.00.

Redigerad