Hyppää sisältöön

Strömning ökar tillgängligheten

Strömning – kan gälla enbart ljud men också både ljud och bild – har blivit allt vanligare i kyrkliga sammanhang. Idag är direktströmning eller tillgängliga inspelningar på webben en viktig del av många församlingars verksamhet. Via webben strömmas gudstjänster, andakter, konserter, samtal och olika evenemang.

Via webben kan personer som av till exempel hälsoskäl eller familjesituationen inte annars kan delta i församlingens verksamhet delta. Strömningar och inspelningar gör också hemförsamlingens verksamhet tillgänglig för dem som bor tillfälligt på en annan ort eller utomlands.

Strömning är ett sätt att betjäna kyrkans medlemmar men kan också sänka tröskeln för dem som vill bekanta sig med församlingarnas verksamhet. Genom att till exempel strömma ett dop eller en vigsel kan den bli tillgänglig för släkt och vänner på annan ort.

Anvisning

Om tillfället strömmas är det viktigt att alla som deltar är medvetna om bildupptagningen när de kommer in i utrymmet. Dessutom ska de som inte vill synas i bild erbjudas en plats utanför bildupptagningsområdet. Vid utrymmets ingång ska det finnas information om att tillfället strömmas och var strömningen kan ses.

Vad gäller medverkande, till exempel musiker eller andra som uppträder, är det skäl att be om ett skriftligt medgivande till strömning. Ifall evenemanget är gratis krävs det ingen rapport över den musik som framförs. Av minderåriga medverkande krävs ett skriftligt samtycke av vårdnadshavarna.

Dessutom behöver man utreda om strömningen eller inspelningen föranleder upphovsrättsliga ersättningar. I många fall är det skäl att församlingen skaffar ett medietillstånd från Teosto.

Strömningen av konfirmationsgudstjänster 

3.6.2020

Under coronapandemin strömmas konfirmationsgudstjänsterna oftare än under normala förhållanden. Konfirmationsgudstjänsten kan jämföras med en vanlig gudstjänst, inte med en förrättning (t.ex. dop, bröllop och begravning). Vid tillfället kan man följa kyrkans allmänna anvisningar för strömning.

Viktigt att komma ihåg: 

  1. Om konfirmationen strömmas är det viktigt att alla som deltar är medvetna om bildupptagningen när de kommer in i kyrkorummet. Det är naturligtvis artigt att berätta om strömningen redan på förhand för konfirmanderna och deras familjer. Dessutom ska de som inte vill synas i bild erbjudas en plats utanför bildupptagningsområdet. Detta gäller också dem som ska konfirmeras. Vid kyrkans ingång ska det finnas information om att tillfället strömmas och var strömningen kan ses. I praktiken kan man till exempel avgränsa en del av altarområdet, så att de som inte vill synas i bild vid konfirmationen eller nattvarden kan placera sig där. När det gäller de övriga gudstjänstdeltagarna är det bra att meddela till exempel att endast det första nattvardsbordet visas i strömningen och att man därefter övergår till en illustrationsbild.
  2. När det gäller minderåriga som uppträder ska deras föräldrar ge sitt skriftliga samtycke. Med uppträdande avses här ett separat musikframförande, kyrkodrama eller motsvarande.

Särskilt att beakta vid konfirmationsmässor: 

  1. Att delta i konfirmationen är inte att uppträda, det vill säga föräldrarnas tillstånd behövs inte av konfirmanderna. Att sjunga med i en konfirmationspsalm eller -sång tolkas inte heller som ett uppträdande. 
  2. Om konfirmanderna och hjälpledarna uppträder som till exempel ett band eller en separat kör behövs i princip tillstånd av föräldrarna. 
  3. I en del församlingar har man av konfirmanderna själva begärt ett skriftligt samtycke till fotografering under skriftskolan och/eller konfirmationen. Ett sådant tillstånd av en minderårig är emellertid inte juridiskt giltigt, utan tillståndet måste ges av föräldrarna eller vårdnadshavarna. I praktiken är det naturligtvis skäl att beakta på vilket sätt konfirmanden vill delta i konfirmationen och även trygga möjligheten att delta utan att synas i bild.
  4. Konfirmationen strömmas ofta också av konfirmandernas vänner, familj och övriga församlingsmedlemmar. Det är bra att berätta att församlingen strömmar konfirmationen och be alla beakta kyrkans gemensamma principer. Det lönar sig att på förhand informera konfirmanderna och deras familjer om anvisningarna, och man kan ännu påminna om dem innan konfirmationsmässan börjar. Man kan också be gudstjänstdeltagarna att inte själva strömma konfirmationen eftersom församlingen strömmar den.

Noggrannare anvisningar och blankettmallar (på finska)

Om att strömma och publicera videomaterial (på svenska på Sacrista) 

Redigerad