Hyppää sisältöön

Planering och förberedelser

På den här sidan finns information om hur ni ska gå till väga då ni planerar och förbereder er radiogudstjänst.

När ert inspelnings- eller sändningsdatum närmar sig skickar vi en bekräftelse till den kontaktperson som ni uppgett då ni åtog er att hålla gudstjänst i radio. I bekräftelsen meddelar vi vilket produktionsbolag som sköter inspelningen/direktsändningen och vem som är ljudtekniker respektive teknisk producent för den.

Tekniska producenten och ljudteknikern är de personer som sköter det tekniska kring radieringen på plats och kontakten till Yles sändningsenhet på sändningsdagen.

Administrationen och planeringen av gudstjänsterna hör till oss på Kyrkostyrelsen/Kyrkans central för det svenska arbetet:

  • Rufus Hedengren är redaktör för gudstjänsterna i Yle Vega och Yle Fem och koordinerar och planerar gudstjänstutbudet i dessa.
  • Tuula Koskinen skickar bekräftelserna till församlingarna, gör annonstexterna för Yles programtablå och Arenan och rapporteringen av gudstjänstens musikinformation.
  • Lucas Snellman är ansvarig redaktör för andaktsprogrammen i Yle Vega och Yle Fem.

Boka kyrkan

Utöver själva gudstjänsttiden ska ni reservera tid för teknikförberedelser i kyrkan både före och efter gudstjänsten. Ljudteknikern kommer vanligen till kyrkan två till tre timmar före inspelningen eller direktsändningen börjar för att bygga upp tekniken. Efteråt behöver teknikern cirka en timme på sig för att ta bort tekniken.

Ibland vill teknikern komma till kyrkan redan tidigt på morgonen eller dagen före, till exempel om det är en finsk gudstjänst i kyrkan före den svenska eller om det är frågan om en musikgudstjänst eller annan specialgudstjänst som kräver mer tekniska lösningar än en vanlig gudstjänst. Gå därför igenom tidtabellen med tekniska producenten och ljudteknikern i god tid.

Informera vaktmästaren

Kom ihåg att informera vaktmästaren om att det är radiogudstjänst och vilken tidtabell som gäller, så att kyrkan är öppen och el-ström finns tillgänglig när teknikern kommer.

Beakta sändningstiden

Gudstjänsten sänds i Yle Vega kl. 13.03 – 14.00. Den maximala sändningstiden är 56 minuter och 57 sekunder och i den ingår tekniska producentens introduktion och på- och avannonser (totalt 2 - 4 minuter). Detta är bra att komma ihåg redan i planeringsskedet. Vid behov kan gudstjänsten klippas eller tonas ner. Stora klipp är dock svåra att göra utan att lyssnarnas gudstjänstupplevelse går förlorad. Gudstjänsten ska inte heller vara för kort så lägg gärna till något extra musikinslag om ni inte lyckas fylla sändningstiden på annat sätt.

Meddela vilka som medverkar

Senast tre veckor före inspelningen eller direktsändningen behöver vi veta vilka som medverkar och vilka unisona psalmer eller sånger ni kommer att sjunga i er gudstjänst. Informationen behövs bland annat för Yles programtablå och Arenan. Närmare information om annonseringen och en elektronisk blankett för insändningen av uppgifterna för annonsen finns här.

Predikanter ska godkännas på förhand

Predikanter i radiogudstjänster ska godkänna av Yles övervakningsorgan för kristna andaktsprogram (ÖO) på förhand. ÖO samlas endast fyra gånger per år. Vi frågar därför långt på förhand församlingen vem som predikar i gudstjänsten. Kontakta alltid vår gudstjänstredaktör eller ansvariga redaktör om det blir aktuellt med ett byte av predikant.

Följ programreglerna

Yles etiska regler gäller också för gudstjänsterna. Vidare har övervakningsorganet utfärdat särskilda anvisningar för andaktsprogrammen. Bekanta er med reglerna och anvisningarna och se till att alla medverkande i gudstjänsten är informerade om innehållet i dessa.

Musiken i gudstjänsten

All musik som spelas i Yles kanaler ska rapporteras till och ersättas enligt Yles avtal med upphovsrättsorganisationerna Teosto och Gramex. Den som ansvarar för planeringen av musiken i er gudstjänst ska göra en musikrapport på förhand. Rapporten ska vara tekniska producenten till handa före inspelningen/direktsändningen. Närmare anvisningar om och en mall för hur musikrapporten ska göras finns här.

För att försäkra er om att lämplig teknik bokas för musikinslagen i er gudstjänst ska ni ta kontakt med er tekniska producent tre till fyra veckor före inspelningen. Körer, solister och instrumentalister kräver egna tekniska lösningar, t.ex. trummor kan behöva plexiglas runt om för att inspelningskvaliteten ska bli bra.

Litteraturcitat

Textcitat ur publicerade verk får inte användas i radiogudstjänsten. Yle Vegas gudstjänstbudget innehåller inte medel för upphovsrättsersättningar till författare och översättare. Förbudet om textcitat gäller inte Bibeln. Däremot hör psalmbokens texter till denna kategori, då de citeras. Notera att upphovsrättsskyddet fortsätter att gälla i 70 år efter författarens/översättarens död.

Fyll i körschemat

Ljudteknikern och tekniska producenten jobbar i radiosändningsbilen utanför kyrkan och följer med vad som händer inne i kyrkan via ljudet som kommer in via mikrofonerna. Numera har de flesta radiosändningsbilar också bildmonitorer, men ett körschema (= manuskript) behövs ändå som stöd.

Körschemat ska vara ljudteknikern och tekniska producenten till handa absolut senast en vecka före inspelningen/direktsändningen. Närmare anvisningar om och en mall för hur körschemat ska göras finns här.

Planera intro med tekniska producenten

Tekniska producenten gör de muntliga på- och avannonserna till sändningen. Hen presenterar också gärna församlingen och kyrkan för radiolyssnarna. Presentationen kan t.ex. bestå av en kort intervju med någon av de medverkande eller handla om någonting aktuellt i församlingen. Fundera gärna tillsammans på lämpliga ämnen.

I början av sändningen sänds också klockringning från den kyrka som sändningen kommer. Om kyrkan saknar klockor inleds gudstjänsten direkt med påannons. De flesta kyrkoklockor finns färdigt inspelade i Yles ljudarkiv och körs ut direkt från sändningstudion.

Gå vidare till På inspelnings- eller direktsändningsdagen

Tag kontakt

redaktör
Viestintäyksikkö
Kommunikation
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Gudstjänster i radio- och tv, video

kommunikationssekreterare
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kommunikation

johtava asiantuntija
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kommunikation

Redigerad