Hyppää sisältöön

Manusarbetet


Börja med att formulera en avsikt. Fråga dig själv: Vilket budskap och vilka känslor vill jag förmedla till lyssnaren? Koncentrera dig på ditt budskap – då når du fram. Kom ihåg att du inte skriver någonting som ska läsas av en annan person, utan någonting som du vill berätta.

Ett lättförståeligt, vårdat och uttrycksfullt talspråk är att föredra. Men visst kan det i vissa fall vara motiverat med ett mera symbolmättat och poetiskt språk. Diskutera gärna med vår radioredaktör om du har något annorlunda i tankarna. Kom ihåg att följa Yles etiska regler och Övervakningsorganets anvisningar!

Om du gör en serie andakter kan du binda ihop texterna genom att t.ex. inleda alla andakter lika. Vi kan också komma överens om att dina andakter ska påannonseras på ett visst sätt.

Att beakta då du skriver manus för Andrum

Inledningen

Yle Vega har sedan några år tillbaka tagit i bruk röststyrning för en del program. Röststyrningen gäller numera också Andrum. Inledningen av Andrum är särskilt viktig för att röststyrningen ska fungera. Läs mer och titta på vår video om hur du i praktiken ska gå till väga finns här.

OBS! Att Andrum INTE längre ska avslutas med någonting i stil med "Det här var Andrum med mig NN...". Avsluta helst med musik så tonas inte det sista du säger ner inför övrgången till nästa program.

Att beakta då du skriver manus för aftonandakten

Inledningen

Yle Vega har inte längre någon ”hallåa” i sändningsstudion, som anmäler programmen under kvällar och veckoslut. Därför måste du själv läsa in påannonsen i samband med inspelningen av andakten. Presentationen behöver inte komma allra först i andakten, men nog i början.

I påannonsen berättar du vem du är och var du bor. Om du vill kan du också säga några ord om musiken du kommer att spela, t.ex. om du spelar en psalm och vill ge lyssnaren möjlighet att följa med i psalmboken. Observera att titlar, samfundstillhörighet eller annan personalia enligt Yle Vegas praxis inte ska nämnas i påannonsen. Tidigare uppmanade vi våra talare att säga ”god kväll” eller ”god afton”, men nu ska tilltalet alltså vara ledigare. Så hälsningsordet ”hej” är numera helt okej att använda!

Skicka in ditt manus på förhand

Skicka in ditt manus per e-post till oss när du är klar. Manuset ska vara oss till handa innan du går till studion och spelar in (Övervakningsorganets anvisningar, punkt 5). Om du vill ha respons under själva skrivprocessen eller diskutera innehållet/upplägget är det bara att kontakta vår radioredaktör per e-post eller telefon.

Gå till nästa sida Musiken i andakten

Gå tillbaka till När du föreberder dig för din andakt

Tag kontakt

toimittaja
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Andakter i radio

johtava asiantuntija
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kommunikation

Redigerad