Hyppää sisältöön

Andakternas innehåll, karaktär och form

I andakterna ska vi som kristna tala om det som ger oss hopp och framtidstro. Det är vårt uppdrag inom ramen för vårt samarbete med Svenska Yle. Men förkunnelsen behöver beakta de premisser som finns för andaktsprogrammen och vara lyhörd för det sammanhang som de befinner sig i. Det innehåll, språk och tilltal som fungerar i din lokalförsamling ansikte mot ansikte fungerar nödvändigtvis inte i radio utan kan kräva bearbetning för att kunna beröra lyssnarnas liv och verklighet. Här behövs lika sensitiva känselspröt som då vi till vardags lyssnar in och väger våra ord beroende på om vi möter en glad eller nedstämd person. Målsättningen är att utifrån den kristna tron och traditionen ge lyssnarna en livsbejakande bärande tanke för dagen.

Andrum

Andrum ska vara exakt 5 minuter och 54 sekunder lång. Av sändningstiden ska cirka 4 minuter fyllas med tal och resten med musik. Undantag får förekomma om det är motiverat. Andrum är en paus i flödet, en hälsning från en annan verklighet än vardagsmorgonens hets. Den avlyssnas ofta ”på köpet” med morgonnyheterna.

I Andrum frångår vi den traditionella andaktsformen och ger i stället utrymme för personliga reflektioner, berättelser och betraktelser på ett språk som kan förstås av alla. Bön och bibelläsning får gärna ingå, men på ett så rakt och vardagligt sätt som möjligt. Ljudeffekter och ljudmiljöer får mycket gärna användas, men diskutera med radioredaktören först. Psalmer får gärna spelas i Andrum, men i nya versioner och tolkningar. Klassisk musik är inte förbjuden, men sitter kanske inte idealiskt i omgivningen. Du får gärna också använda annan musik: andlig visa, pop, gospel, jazz, lätt instrumental musik o.s.v. De första sekunderna av andakten är avgörande för om lyssnaren fortsätter att lyssna. Det gäller att fånga upp hen då. Fäst därför särskild vikt vid inledningen. Inled med musik, ljudeffekt eller tal. Undvik långa inledningar och förklaringar!

Aftonandakt

Aftonandakten ska vara exakt 6 minuter och 58 sekunder lång (inkl. påannons och ev. musikvinjett), varav 4 till 5 minuter ska utgöras av tal.

Aftonandakten ska liksom Andrum vara personlig och lätt att lyssna på. Den tillåter dock mer element av den traditionella andaktsformen, såsom bön, välsignelse och psalmsång. Tilltalet ska vara rakt och personligt och upplevelse ska gå före undervisning. Riktningen ska alltså gå från en egen upplevelse eller tanke in mot Bibelns budskap snarare än tvärtom. Andakten får börja med musik, t.ex. med en snutt ur den du kommer att spela i slutet. Psalmer får alltså gärna spelas, men endast i mera moderna arrangemang, t.ex. visa, pop, jazz och folk. Annan musik går också bra om den stöder andaktens innehåll.

Gå vidare till nästa sida När du förbereder dig för din andakt

Gå tillbaka till Radioandaktens sammanhang

Redigerad