Hyppää sisältöön

Millennialernas kyrka

Millennialernas kyrka är ett sätt att förverkliga en del av kyrkans strategi för åren 2021-2022.

Millennialernas kyrka – målsättning:

 1. Unga och unga vuxna upplever att dopet och ett medlemskap i kyrkan är något  meningsfullt på ett personligt plan och vill döpa sina barn.
 2. Upplevelsen av att vara medlem i kyrkan förstärks och breddas, medlemskapet är allt tydligare ett medvetet val.
 3. Det uppstår nya meningsfulla gemenskaper i församlingarna, som bygger på församlingsmedlemmarnas egna initiativ och kunnande och att man tillsammans gör och skapar.

Smarttelefon på vars skärm man ser unga vuxna.

Foto: Priscilla du Preez

Millennialernas kyrka är ett program med två huvuddelar: Stigen och Millennialerna (stigar för vuxna). Förutom konkret utveckling av verksamhetsformer har programmet tre olika delområden som genomsyrar programmet: Kommunikation och kontakt, forskning och informationsproduktion samt arbete på svenska. Delområdena har eller kommer att ha flera olika utvecklingsgrupper och utvecklingsprojekt.

Millennialernas kyrka leds av en ledningsgrupp samt en projektgrupp som består av kyrkostyrelsens anställda.

Ledningsgruppens medlemmar:

 • Anni Salmesvuori, ungdomsarbetsledare, Harjun seurakunta, ordförande
 • Heikki Nenonen, kyrkoherde, Haagan seurakunta
 • Jarmo Kokkonen, direktor, Kirkon kasvatus ja perheasiat, Kyrkostyrelsen
 • Petri Määttä, direktor, Toiminnallinen osasto, Kyrkostyrelsen
 • Kati Tervo-Niemelä, professor i praktisk teologi, Itä-Suomen yliopisto
 • Satu Saarinen, domprost, Oulun tuomiokirkkoseurakunta
 • Aapo Tähkäpää, studerande, Navi-gruppen
 • Katri Vappula, ledande sakkunnig, Kirkon kasvatus ja perheasiat, Kyrkostyrelsen, projektledare för MIllennialernas kyrka och sekreterare i ledningsgruppen

Projektgruppens medlemmar:

 • Katri Vappula, Kirkon kasvatus ja perheasiat
 • Vilppu Huomo, Kirkon kasvatus ja perheasiat
 • Titti Kallio, Kirkon viestintä
 • Jyri Komulainen, Kyrkans forskningscentral
 • Jussi Laine, Kirkon kasvatus ja perheasiat 
 • Stiven Naatus, Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta
 • Jari Pulkkinen, kanslichefens kontor
 • Rebecka Stråhlman, Kyrkans central för det svenska arbetet
Redigerad