Hyppää sisältöön

Dop och fadderskap

Kyrkans projekt med dop och fadderskap strävar till att sänka trösklar för dop och stärka relationer mellan faddrar och fadderbarn.

Dop och fadderskap

Dopet och den kristna fostran är en central del av att vara kristen och medlem i en kristen kyrka. I varje tid behöver kyrkan tänka igenom och påminna om vad det innebär att bli döpt och leva ett kristet liv. 


För många är dopet viktigt. Det berör det egna livet och är en viktig tradition som lever vidare i familjen och släkten. Man vill föra traditionen vidare till nya generationer. På sina håll bryts ändå traditionen. I många församlingar grubblar man över sjunkande siffror när det gäller antalet döpta. Man grunnar på hur man kan stöda unga vuxna som funderar på att låta döpa sina barn. 


Som bäst pågår i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ett projekt kring Dop & fadderskap. Målsättningen med projektet, som pågår 2018-2020, är att stöda och utveckla arbetet med frågor som rör dop och fadderskap och att trygga dopets plats hos finländska familjer. Projekt är initierat av Kyrkomötet. 
 

Läs mer:

Kontakt:

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer.

Stefan Myrskog

Ledande sakkunnig
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
stefan.myrskog@evl.fi
040 531 1275

Rebecka Stråhlman

Sakkunnig
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
rebecka.strahlman@evl.fi
040 688 1558

Poiminnot

Tapahtumat