Hyppää sisältöön

Kirkon teologikoulutustoimikunta

Kirkon teologikoulutustoimikunta on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, teologista koulutusta antavien tiedekuntien ja niiden opiskelijoiden yhteistoimintaelin.

 • Teologikoulutustoimikunnan asettaa piispainkokous. Toimikunnan jäsenet nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 • Toimikunnassa on kirkon, teologista koulutusta antavien tiedekuntien ja opiskelijoiden edustus.
 • Toimikunta mm.
  • seuraa teologisen koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta, koulutustarpeen kehittymistä ja opiskelijavalintoja
  • kehittää kirkon ja tiedekuntien yhteistyötä
  • tukee opiskelijoiden suuntautumista kirkon virkaan kelpoistavaan koulutukseen
  • suunnittelee ja toteuttaa teologian opiskelijoiden kirkollista identiteettiä ja spiritualiteettia vahvistavaa toimintaa.
 • Toimikunta myöntää taloudellista tukea teologian opiskelijoiden opiskelijatoimintaan.

Teologian maisterin osallistumistodistus (portfolio) pappisvihkimystä varten

Portfolio-ohjeet opiskelijalle (8.4.2021)

Instruktioner för portfolio (8.4.2021)

Teologikoulutustoimikunnan jäsenet 2023–2024

Kirkon edustajat:

 • piispa Bo-Göran Åstrand, puheenjohtaja
 • Kirkon tutkimus ja koulutuksen kouluttaja Henri Järvinen (uusi)
 • Kirkon tutkimus ja koulutuksen asiantuntija Eeva Salo-Kopperi
 • hiippakuntadekaani Mika Nurmi (uusi)
 • piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala (varalla piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi).

Teologeja kouluttavat yliopistot:

 • Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta: varadekaani Pekka Kärkkäinen; suunnittelija Timo Åvist (sihteeri)
 • Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta: käytännöllisen teologian lehtori Jakob Dahlbacka (uusi)
 • Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan läntisen teologian osasto: yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen

Edellä mainittujen tiedekuntien ja osastojen teologian opiskelijoita edustavat opiskelijajärjestöt:

 • Helsingin yliopisto, Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys: Nea Similä, varaedustaja Riia Jurvanen
 • Itä-Suomen yliopisto, Fides Ostiensis: Maija Voutilainen, varaedustaja Aino Lahti
 • Åbo Akademi, Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademi: Anniina Krappala, varaedustaja Alexander Renqvist

Teologien ammattijärjestöt:

 • Kirkon alat: toiminnanjohtaja Paula Aaltonen
 • Suomen kirkon Pappisliitto: asiantuntija Vesa Engström

Toimikunnan sihteeri

Timo Åvist
Helsingin yliopisto
timo.avist@helsinki.fi 
Teologinen tiedekunta 
PL 4 (Vuorikatu 3)  
00014 Helsingin yliopisto 

Päivitetty