Ekumeenisten asiain toimikunta

Piispainkokous nimesi 7.12.2016 kokouksessaan Ekumeenisten asiain toimikunnan toimikaudelle 2017-2019. Toimikunnat toimivat toimialansa neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Toimikunnan tehtävänä on:

1. seurata ja edistää toimialansa kehitystä;

2. edistää yhteistyötä toimialansa toimijoiden kanssa;

3. valmistella asioita piispainkokoukselle; sekä

4. suorittaa muut piispainkokouksen sille antamat tehtävät

Ekumeenisten asiain toimikunnan jäsenet 2017-2019:

Piispa Matti Repo (pj)
Kirkkoherra, TT Jouko Ala-Prinkkilä
Dosentti Patrik Hagman
TT pastori Tiina Huhtanen
TT pastori Heta Hurskainen
Dosentti Pekka Kärkkäinen
Dosentti Outi Lehtipuu
Väitöskirjatutkija Sini Mikkola
Professori Lauri Thurén
Johtava asiantuntija Tomi Karttunen (sihteeri ja esittelijä)

 

Päivitetty