Voimassa olevat säädökset

Nro 127 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista

Nro 126 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen

Nro 124 Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista

Nro 123 Kirkkohallituksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista

Nro 121 Kirkkohallituksen päätös manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulusta

Nro 120 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä

Nro 117 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista

Nro 116 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta

Nro 114 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta

Nro 113 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista

Nro 106 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta

Nro 103 Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Nro 97 Kirkkohallituksen päätös luopua perhelehtien ylläpidosta ja muuttokirjojen lähettämisestä kirkonkirjojenpidossa

Nro 96 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta

Nro 92 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua

Nro 86 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kiekon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia
Tämä päätös sisältää säädösmuutoksen nro 111.

Nro 77 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta
Tämä päätös sisältää säädösmuutokset nro 79, 93, 94, 100 ja 118.

Päivitetty