Hyppää sisältöön

Nro 133

Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2020

————

Kirkkohallitus on kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 787/2010, antanut seuraavan väliaikaisen määräyksen:

1 §

Sen estämättä, mitä Kirkkohallituksen päätöksessä (Nro 129) kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä säädetään, tietoturvamääräysten kohtaa 2.1.7 ei sovelleta.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan välittömästi poikkeusolojen päättymishetkestä ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2020 saakka.

Päivitetty