Hyppää sisältöön

Nro 153
Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin  oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista 

Annettu Kuusamossa 31 päivänä elokuuta 2021

————

Piispainkokous on kirkkolain 21 luvun 2 §:n 5 kohdan d ja e alakohtien perusteella päättänyt määrätä seuraavaa:

1 §
Vaadittavat todistukset

Papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevan on liitettävä hakemukseensa:

  1. virkatodistus, josta käy ilmi, että hakija on kastettu ja konfirmoitu;

  2. yliopiston teologisesta tutkinnosta antama todistus, josta käy ilmi, että hakija täyttää piispainkokouksen hyväksymät pappisviran tai lehtorinviran kelpoisuusvaatimukset;

  3. lääkärintodistus, josta käy ilmi, että hakija on terveydeltään pappisvirkaan tai lehtorinvirkaan kykenevä;

  4. todistus soveltuvuustutkimuksen suorittamisesta;

  5. todistus osallistumisesta seurakunnan toimintaan.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021.

Tällä päätöksellä kumotaan piispainkokouksen 11.9.2013 antama päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista (Kirkon säädöskokoelma nro 113).

Päivitetty