Hyppää sisältöön

Nro 147

Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2021

————

Kirkkohallitus on kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 787/2010, antanut seuraavan väliaikaisen määräyksen:

1 §

Sen estämättä, mitä Kirkkohallituksen päätöksessä (Nro 129) kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä säädetään, tietoturvamääräysten kohtaa 2.1.7 ei sovelleta.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta 2021 saakka.

Päivitetty