Hyppää sisältöön

Nro 128 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2019

_______

 

Piispainkokous on kirkkojärjestyksen (1055/1993) 5 luvun 9 §:n 4 kohdan a-alakohdan nojalla päättänyt määrätä seuraavaa:

1 §

Kirkon jäseneksi otettavan henkilön, joka on 15–17-vuotias, tulee osallistua piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Rippikoululainen voidaan kastaa ja liittää kirkkoon rippikoulun alkuvaiheessa, jos hän on saanut opetusta vähintään viisi tuntia.

2 §

Kirkon jäseneksi otettavan aikuisen tulee olla rippikoulun käynyt. Aikuisen rippikoulun henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan opetettavan kanssa yhdessä soveltaen piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa.

Aikuisrippikoulun kesto on vähintään 20 tuntia.

Painavasta syystä opetuksen määrästä voidaan poiketa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan samana päivänä kuin kirkolliskokouksen 16 päivänä toukokuuta 2018 hyväksymä kirkkojärjestys.

Tällä päätöksellä kumotaan piispainkokouksen 15.9.2004 antama päätös kirkkoon liittyvälle eräissä tapauksissa annettavasta opetuksesta (kirkon säädöskokoelma nro 96).

Päivitetty