Säädöskokoelma nro 63-

Sisältää kaikki Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut säädökset numerosta 63 lähtien

 

Nro 127 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista

Nro 126 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen

Nro 125 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 117.

Nro 124 Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista

Nro 123 Kirkkohallituksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoist

Nro 122 Kirkkohallituksen päätös diakonian virkaan vaadittavista tutkinnoista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 24.1.2017/124 1.9.2017 lukien.

Nro 121 Kirkkohallituksen päätös manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulusta

Nro 120 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä

Nro 119 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 117.

Nro 118 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavista seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77.

Nro 117 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista

Nro 116 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta

Nro 115 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 1.4.2014/117 15.4.2014 lukien.

Nro 114 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta

Nro 113 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista

Nro 112 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 90.

Nro 111 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 86.

Nro 110 Piispainkokouksen päätös kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Nro 109 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 20.5.2015/120 1.7.2015 lukien.

Nro 108 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista

Nro 107 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 21.1.2014/115 1.2.2014 lukien.

Nro 106 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta

Nro 105 Piispainkokouksen päätös pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.9.2013/114 11.9.2013 lukien.

Nro 104 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 9.2.2010/108 1.8.2010 lukien.

Nro 103 Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Nro 102 Piispainkokouksen päätös kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Nro 101 Piispainkokouksen päätös diakonian viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Nro 100 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavan seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77.

Nro 99 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 80.

Nro 98 Piispainkokouksen päätös pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 13.9.2006/105 1.11.2006 lukien.

Nro 97 Kirkkohallituksen päätös luopua perhelehtien ylläpidosta ja muuttokirjojen lähettämisestä kirkonkirjojenpidossa

Nro 96 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta

Nro 95 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 90.

Nro 94 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77.

Nro 93 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77.

Nro 92 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua

Nro 91 Piispainkokouksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaan vaadittavasta tutkinnosta

Nro 90 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta
Tämä päätös sisältää säädösmuutokset nro 95 ja 112.

Nro 89 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 14.2.2006/104 1.4.2006 lukien.

Nro 88 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.9.2013/113 11.9.2013 lukien.

Nro 87 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 68.

Nro 86 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kiekon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia

Nro 85 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavista edellytettävistä tutkinnoista ja koulutuksesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.2.2003/90 1.3.2003 lukien.

Nro 84 Piispainkokouksen päätös eräiltä papiksi vihittäviltä vaadittavista tutkinnoista ja opinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 15.2.2005/98 1.8.2005 lukien.

Nro 83 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 21.4.2009/107 1.6.2009 lukien.

Nro 82 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on kumottu päätöksellä 11.2.2004/93, joka on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77.

Nro 81 Piispainkokouksen päätös pappisviran ja lehtorinviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 15.2.2005/98 1.8.2005 lukien.

Nro 80 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 4.12.2013/116 1.1.2015 lukien.

Nro 79 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77.

Nro 78 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 18.9.2001/83 1.1.2002 lukien.

Nro 77 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta
Tähän päätökseen on sisällytetty päätökset nro 79, 93, 94, 100 ja 118.

Nro 76 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 68.

Nro 75 Piispainkokouksen päätös lapsityöhön otettavilta edellytettävistä tutkinnoista ja koulutuksesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 13.2.2002/85 1.3.2002 lukien.

Nro 74 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 68.

Nro 73 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta kielitaidosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 64.

Nro 72 Piispainkokouksen päätös kanttorin virkaan vaadittavista tutkinnoista annetun päätöksen muuttamisesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.2.2003/89 1.8.2003 lukien.

Nro 71 Piispainkokouksen päätös eräiltä papiksi vihittäviltä vaadittavista tutkinnoista ja opinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 12.2.2002/84 1.3.2002 lukien. 
Opiskelijaan, joka on aloittanut teologiset opinnot ennen 1.3.2002, voidaan soveltaa myös päätöksen nro 71 määräyksiä, ks. päätöksen nro 84 voimaantulosäännös.

 

Nro 70 Piispainkokouksen päätös pappisviran ja lehtorinviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta

Nro 69 Piispainkokouksen päätös siitä, millä edellytyksillä toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön pappi voi suorittaa kirkollisia toimituksia
Kumottu piispainkokouksen päätöksessä 10.9.2002/86 1.10.2002 lukien.

Nro 68 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta

Nro 67 Piispainkokouksen päätös kanttorilta vaadittavasta kielitaidosta

Nro 66 Piispainkokouksen päätös kanttorin virkaan vaadittavasta tutkinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.2.2003/89 1.8.2003 lukien.

Nro 65 Kirkkohallituksen päätös lomauttamisesta

Nro 64 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta kielitaidosta

Nro 63 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle eräissä tapauksissa annettavasta opetuksesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 15.9.2004/96 15.9.2004 lukien.

Päivitetty