Hyppää sisältöön

Nro 97 Kirkkohallituksen päätös luopua perhelehtien ylläpidosta ja muuttokirjojen lähettämisestä kirkonkirjojenpidossa

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2004


_______


Kirkkohallitus on kirkkolain 16 luvun 2 a §:n (619/1998) nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

 

Seurakuntien ja keskusrekisterien kirkonkirjojenpidossa luovutaan perhelehtien ylläpidosta ja muuttokirjojen (muuttoperhelehtien) lähettämisestä 1.1.2005.
Ajantasaisten tietojen ylläpito jäsenrekisterin pidossa perustuu 1.1.2005 lukien atk-pohjaiseen jäsentietojärjestelmään.

2 §

 

Perhelehdelle merkittäviä tietoja koskevia muutostapahtumia, jotka ovat tapahtuneet 31.12.2004 tai sitä aikaisemmin, ei enää merkitä perhelehdille 1.4.2005 lukien.

Seurakunnan jäsenten muutoista, jotka ovat tapahtuneet 31.12.2004 tai sitä aikaisemmin, ei enää lähetetä muuttokirjoja 1.4.2005 lukien.

________
 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

 

Päivitetty