Hyppää sisältöön

Nro 96 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta

Annettu Oulussa 15 päivänä syyskuuta 2004

_______
 

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 3 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla antanut kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta opetuksesta seuraavat tarkemmat määräykset:

1 §

 

Kirkon jäseneksi otettavan henkilön, joka on 15–17 -vuotias, tulee osallistua piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaiseen opetukseen. Opetuksen on ennen kirkkoon liittymistä kestettävä vähintään 20 tuntia.

2 §

 

Kirkon jäseneksi otettavan aikuisen tulee olla suorittanut rippikoulu. Aikuisen rippikoulun opetussuunnitelma laaditaan opetettavan kanssa yhdessä soveltaen piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa ja se kestää vähintään 20 tuntia.

3 §

 

Painavista syistä 1–2 §:ssä mainituista opetuksen määristä voidaan poiketa.

________
 

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2004.

Tällä päätöksellä kumotaan piispainkokouksen 15.2.1994 antama päätös kirkkoon liittyvälle eräissä tapauksissa annettavasta opetuksesta (kirkon säädöskokoelma nro 63).

 

 

Päivitetty