Hyppää sisältöön

Nro 94 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta

Annettu Oulussa 14 päivänä syyskuuta 2004


_______
 

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 18 ja 20 §:n nojalla

muuttanut kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta 10 päivänä helmikuuta 1999 antamansa päätöksen 3 §:n ja 4 §:n seuraavasti:

3 §

 

Varsinaiseen tutkintoon sisältyy noin kolmen (3) opintoviikon laajuinen ja noin lukukauden kestävä kirkkoherran tehtäviä ja johtajuutta käsittelevä opintokokonaisuus sekä sen aikana soveltuvuustutkinta, jossa selvitetään tutkinnon suorittajan edellytyksiä toimia työyhteisön johtajana.

4 §

 

Opintokokonaisuuden järjestää tuomiokapituli ja sitä ohjaa hiippakuntadekaani. Tuomiokapituli voi painavista syistä päättää, että ulkomailla työskentelevä saa suorittaa opintokokonaisuuden erityisjärjestelyin. Soveltuvuustutkinnasta, jonka järjestää kirkon koulutuskeskus, ei voida myöntää vapautusta.

 

_______

 

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2004.

 

_______
 

Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77.

Piispainkokous on muuttanut päätöstä, joka koskee 3 §:ää, uudelleen 13.9.2005 numerolla 100. Päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77.

 

Päivitetty