Hyppää sisältöön

Nro 77 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1999

 

________

 

 

Piispainkokous on kirkkojärjestyksen 6 luvun 18 ja 20 §:n nojalla määrännyt seuraavaa:

1 § (8.2.2000/79) (4.12.2013/118)

 

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon voi suorittaa pappi, joka on suorittanut pastoraalitutkinnon. (4.12.2013/118)

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon korvaa pastoraalitutkinto arvosanalla korkeimmalla kiitoksella hyväksytään, tai ylempi pastoraalitutkinto, joka on suoritettu piispainkokouksen 6.3.1991 tai sen jälkeen päättämien tutkintovaatimusten mukaisesti tai ennen vuotta 2000 suoritettu kirkon johtamiskoulutusohjelman 1990 mukainen johtamiskoulutus. (8.2.2000/79)

2 §

 

Lupa tutkinnon suorittamiseen haetaan tuomiokapitulilta, joka tutkii hakijan 1 §:ssä mainitut edellytykset ja mikä aikaisemmasta koulutuksesta luetaan hyväksi tutkintoa suoritettaessa.

3 § (13.9.2005/100)

 

Varsinaiseen tutkintoon sisältyy kuuden (6) opintopisteen laajuinen ja noin lukukauden kestävä kirkkoherran tehtäviä ja johtajuutta käsittelevä opintokokonaisuus sekä sen aikana soveltuvuustutkinta, jossa selvitetään tutkinnon suorittajan edellytyksiä toimia työyhteisön johtajana.

4 § (14.9.2004/94)

 

Opintokokonaisuuden järjestää tuomiokapituli ja sitä ohjaa hiippakuntadekaani. Tuomiokapituli voi painavista syistä päättää, että ulkomailla työskentelevä saa suorittaa opintokokonaisuuden erityisjärjestelyin. Soveltuvuustutkinnasta, jonka järjestää kirkon koulutuskeskus, ei voida myöntää vapautusta.

5 § (11.2.2004/93)

 

Tutkinnosta annetaan arvosana, jota määriteltäessä otetaan huomioon sekä opintokokonaisuus että soveltuvuustutkinta. Hyväksytyn tutkinnon voi suorittaa kiitettävästi (3, 3-), hyvin (2+,2), tyydyttävästi (2-) tai välttävästi (1+,1). Tuomiokapituli voi myös hylätä suorituksen. Arvosanaa on mahdollisuus luvalla korottaa.

6 §

 

Tutkinnon suorittaminen arvosanoineen merkitään nimikirjaan.

7 §

 

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 1999.

 

________

 

Päätös nro 79 on tullut voimaan 8.2.2000.

 

________
 

 

Päätös nro 93 on tullut voimaan 11.2.2004.

 

________
 

 

Päätös nro 94 on tullut voimaan 15.9.2004.

 

________

 

 

Päätös nro 100 on tullut voimaan 1.10.2005.

 

________

 

 

Päätös nro 118 on tullut voimaan 1.1.2015.

 

Päivitetty