Hyppää sisältöön

Nro 63 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle eräissä tapauksissa annettavasta opetuksesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1994

__________

 

Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 15.9.2004/96 15.9.2004 lukien.

 

__________

 

Piispainkokous on kirkkojärjestyksen 3 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla antanut kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta opetuksesta seuraavat tarkemmat määräykset:

1 §

 

Jos evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton viisitoista vuotta täyttänyt haluaa liittyä kirkon jäseneksi, hänen on pyydettävä sitä sen seurakunnan kirkkoherralta, jossa hänellä on vakinainen kotipaikka.

2 §

 

Jos 1 §:ssä tarkoitettu henkilö on nuorempi kuin kahdeksantoista vuotta, jäseneksi ottaminen edellyttää uskonnonvapautta koskevissa säädöksissä tarkoitettua suostumusta.

 

Viisitoista vuotta täyttänyt olkoon oikeutettu yksin eroamaan uskontokunnasta tai siihen liittymään, jos vanhemmat tai se heistä, joka lasta kasvattaa, taikka holhooja siihen suostuu.

                                                       (UskVapL 7 § 2 mom.)

 

Uskonnonvapauslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus uskontokunnasta eroamisesta tai siihen liittymisestä sekä vanhempien tai sen heistä, joka lasta kasvattaa, taikka holhoojan suostumus on annettava henkilökohtaisesti joko kirjallisesti tai kahden todistajan läsnäollessa suullisesti.

                                                        (UskVapA 5 § 2 mom.)

3 §

 

Kirkon jäseneksi otettavalle tulee ennen kirkon yhteyteen ottamista antaa opetusta kirkolliskokouksessa hyväksytyn kristinopin mukaisesti.

4 §

 

Kirkon jäseneksi otettavalle tulee laatia yhdessä hänen kanssaan opetussuunnitelma. Opetuksen laajuus on noin 30 tuntia.

Opetussuunnitelman laadinnassa voidaan käyttää apuna kirkon kasvatusasiain keskuksen suositusta ”Kirkon jäseneksi otettavalle annettavasta opetus”.

 

 

 

 

Päivitetty