Hyppää sisältöön

Nro 126 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2017

 

________


 

Piispainkokous on kirkkolain (1054/1993) 21 luvun 2 §:n 5 kohdan b alakohdan, sellaisena kuin se on laissa 1602/2015, ja kirkkojärjestyksen (1055/1993) 2 luvun 11 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on kirkolliskokouksen päätöksessä 1044/2016, nojalla päättänyt määrätä seuraavaa:

1 §

 

Muun kuin kirkkojärjestyksen 1 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kristillisen kirkon kastettu jäsen voi osallistua yksittäistapauksessa ehtoolliseen, jos hänellä on omassa kirkossaan oikeus ehtoolliseen ja hän hyväksyy luterilaisen käsityksen ehtoollisesta Kristuksen todellisen läsnäolon ja syntien anteeksiantamisen ateriana.

2 §

 

Papin tulee keskustelussa tai muulla tavalla huolehtia siitä, että ehtoolliselle aikova ymmärtää, mitä ehtoollinen on ja mitä siihen osallistuminen merkitsee.

3 §

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

 

Päivitetty