Hyppää sisältöön

Nro 121 Kirkkohallituksen päätös manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulusta

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2015

 

_________

 

Kirkkohallitus on kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 787/2010, määrännyt seuraavaa:

1 §

 

Seurakunnan on digitoitava ja indeksoitava manuaaliset kirkonkirjansa vuoden 2016 loppuun mennessä.

2 §

 

Digitoidut ja indeksoidut kirkonkirjat on tarkastettava ja tarkastuksessa huomatut puutteet ja virheet korjattava vuoden 2017 loppuun mennessä.

3 §

 

Kirkkohallitus voi kirjallisesta hakemuksesta erityisestä syystä myöntää seurakunnalle digitointiin ja indeksointiin lisäaikaa enintään kuusi kuukautta. Lisäaikaa ei myönnetä tarkastamiseen tai korjaamiseen.

4 §

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2015.

 

 

Päivitetty