Hyppää sisältöön

Nro 119 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015

 

________

 

Kirkkohallituksen kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 11 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 787/2010, nojalla tekemän päätöksen mukaisesti

muutetaan kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista 1 päivänä huhtikuuta 2014 annetun kirkkohallituksen päätöksen 2 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohta sekä 3 §:n 3 momentti seuraavasti:

2 §
Maksulliset todistukset

 

Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 8 euroa;

2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:

a) 8 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

b) 8 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;

c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 8 euroa;

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

5) kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 8 euroa sivulta.

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

3 §
Muut maksut

 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

 

________

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Todistukseen, joka on tilattu ennen tämän päätöksen voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleen päätöksen 2 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohtaa.

 

________

 

Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 117.

 

Päivitetty