Hyppää sisältöön

Nro 115 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014

 

________


 

Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 1.4.2014/117 15.4.2014 lukien.

 

________
 

 

Kirkkohallitus on kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 11 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 787/2010, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §
Maksuttomat todistukset

 

Henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

2 §
Maksulliset todistukset

 

Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 7 euroa;

2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta 30 euroa;

3) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;

4) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa;

5) kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 7 euroa sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

3 §
Muut maksut

 

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Lisäksi peritään mahdollinen postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa.

Maksukehotuksesta veloitetaan 7 euroa.

4 §
Voimaantulo

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014, ja sillä kumotaan kirkkohallituksen 21 päivänä huhtikuuta 2009 antama päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista (kirkon säädöskokoelma nro 107).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tilatusta todistuksesta peritään maksu tilaushetkellä voimassa olleen päätöksen mukaisesti.

 

Päivitetty