Hyppää sisältöön

Nro 113 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista

Annettu Hyvinkäällä 11 päivänä syyskuuta 2013

 

_______

 

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 5 luvun 2 §:n 2 momentin ja 6 luvun 30 §:n 1 momentin nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §
Vaadittavat todistukset

 

Papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevan on liitettävä hakemukseensa:

  1. virkatodistus, josta käy ilmi, että hakija on kastettu ja konfirmoitu;
  2. yliopiston teologisesta tutkinnosta antama todistus, josta käy ilmi, että hakija täyttää piispainkokouksen hyväksymät pappisviran tai lehtorinviran kelpoisuusvaatimukset;
  3. lääkärintodistus, josta käy ilmi, että hakija on terveydeltään pappisvirkaan tai lehtorinvirkaan kykenevä;
  4. todistus soveltuvuustutkimuksen suorittamisesta;
  5. todistus osallistumisesta seurakunnan toimintaan.

2 §
Voimaantulo

 

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä syyskuuta 2013.

Todistus osallistumisesta seurakunnan toimintaan vaaditaan 1 päivänä tammikuuta 2015 jälkeen pappisvihkimykseen osallistuvalta tai lehtorin oikeuksia hakevalta.

Tällä päätöksellä kumotaan piispainkokouksen 11 päivänä helmikuuta 2003 antama päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista (kirkon säädöskokoelma nro 88).

 

Päivitetty