Laajennettu puhemiesneuvosto

Laajennetun puhemiesneuvoston tehtävänä on antaa pyydettäessä lausunto siitä, vaatiiko ehdotuksesta päättäminen määräenemmistön.

Laajennettuun puhemiesneuvostoon kuuluvat arkkipiispa, kirkolliskokouksen varapuheenjohtajat, valiokuntien puheenjohtajat ja jos valiokunnan puheenjohtaja on piispa valiokunnan keskuudestaan valitsema maallikko, valitsijamiesten puheenjohtaja, hiippakuntien piispat sekä kenttäpiispa.

Puheenjohtajana on arkkipiispa ja varapuheenjohtajana kirkolliskokouksen varapuheenjohtajat. Sihteerinä toimii kirkolliskokouksen pääsihteeri.

arkkipiispa, kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtaja

arkkipiispa

kirkolliskokousedustaja, kirkolliskokouksen 1. varapuheenjohtaja, talousvaliokunta

erikoislääkäri

kirkolliskokousedustaja, kirkolliskokouksen 2. varapuheenjohtaja, hallintovaliokunta, toimitusvaliokunnan puheenjohtaja

kunnallisneuvos

Mikkelin hiippakunnan piispa, tulevaisuusvaliokunta, valitsijamiehet

piispa

Kuopion hiippakunnan piispa, perustevaliokunta

piispa

Turun arkkihiippakunnan piispa, lakivaliokunta

piispa

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunnan puheenjohtaja

kirjailija, päätoimittaja

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunnan puheenjohtaja

toimittaja, kirkkolaulaja

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja

kärkihankekoordinaattori

Helsingin hiippakunnan piispa, käsikirjavaliokunta

piispa

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta, toimitusvaliokunnan varapuheenjohtaja

yliopisto-opettaja

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta, kansliavaliokunnan puheenjohtaja, valitsijamiehet

perheneuvoja, pappi

Lapuan hiippakunnan piispa, hallintovaliokunnan puheenjohtaja, valitsijamiesten puheenjohtaja

piispa

Tampereen hiippakunnan piispa, perustevaliokunnan puheenjohtaja

piispa

Oulun hiippakunnan piispa, talousvaliokunta

piispa

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja

laamanni

kenttäpiispa, yleisvaliokunnan varapuheenjohtaja

kenttäpiispa

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtaja, valitsijamiesten varapuheenjohtaja

toimitusjohtaja

Porvoon hiippakunnan piispa, hallintovaliokunta

piispa

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja

seurakuntaneuvos, KM

kirkolliskokouksen pääsihteeri, toimitusvaliokunnan sihteeri, puhemiesneuvoston ja laajennetun puhemiesneuvoston sihteeri
Hallinto-osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty