Kirkolliskokouksen sihteeristö

kirkolliskokouksen pääsihteeri, toimitusvaliokunnan sihteeri, puhemiesneuvoston ja laajennetun puhemiesneuvoston sihteeri
Hallinto-osasto
Eteläranta 8
00131 Helsinki

varatuomari

Hallintosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

kielenkääntäjä

käsikirjavaliokunnan sihteeri

teologian maisteri, musiikin maisteri

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta, kansliavaliokunnan varapuheenjohtaja ja sihteeri

varhaiskasvatuksen lehtori

valitsijamiesten sihteeri

toimistopalvelujen esimies