Hyppää sisältöön

Lakivaliokunta

Lakivaliokunta valmistelee säädöksiä ja niiden nojalla annettavia määräyksiä koskevat asiat. Valtioneuvoston kirkolliskokoukseen nimeämä edustaja on lakivaliokunnan jäsen.

Tiedot täydennetään elokuun istuntoviikon jälkeen.

Puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja

laamanni

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, kanslivaliokunta
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunnan varapuheenjohtaja

valtiot. tri

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

oikeustieteen maisteri

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

MMM, yrittäjä

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

apulaisrehtori

Helsingin hiippakunnan piispa, lakivaliokunta, valitsijamiehet

piispa

kirkolliskokousedustaja, Ahvenanmaan edustaja, lakivaliokunta
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, toimitusvaliokunnan puheenjohtaja

yliopisto-opettaja

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

kirkkoherra

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

toimittaja

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijamiehet

toimitusjohtaja

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijamiehet

valtiot. maisteri

kirkolliskokousedusaja, lakivaliokunta, toimitusvaliokunnan varapuheenjohtaja

lakimies

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

toimittaja

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

varatuomari, liikuntaneuvos

Päivitetty