Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriölle annetut lausunnot

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2023 24.11.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain  muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 17.11.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta annetun lain muuttamisestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 25.8.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi eduskunnalla laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 4.8.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi 9.6.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 19.5.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi 31.3.2022

Lausunto henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevista säädös- ja muista ehdotuksista 3.3.2022

Lausunto ehdotuksesta julkisen hallinnon API-periaatteiksi 7.10.2021

Lausunto julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä 30.9.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta 29.4.2021

Lausunto ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi 29.4.2021

Lausunto arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi 29.4.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä 19.11.2020

Lausunto luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2021 19.11.2020

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 22.9.2020

Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista 28.5.2020

Lausunto luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2020 21.11.2019

Lausunto Digi- ja väestötietovirastoa koskevasta asetusluonnoksesta 24.10.2019

Lausunto luonnoksesta talousarvioesityksen yhteydessä esiteltävistä tuloverolain sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain eräistä muutosehdotuksistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 29.8.2019

Lausunto luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi veronkannostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 7.8.2019

Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi sähköisestä laskutuksesta 18.10.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 21.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Digi-ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta 4.6.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamiseksi 23.8.2018

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 20.8.2018

Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikoksi ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7a §:n muuttamisestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 16.8.2018

Lausunto luonnoksesta verotusmenettelystä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 29.3.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 5 §, 6 § ja 7 §:n 1 momentin kumoamisesta Linkki avautuu uudessa välilehdessä18.1.2018

Päivitetty