Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriölle annetut lausunnot

Lausuntopalvelu.fi-sivustolla olevat lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 21.9.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 14.9.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta Linkki avautuu uudessa välilehdessä14.9.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 14.9.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 14.9.2023

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnoksestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 31.8.2023

Lausunto luonnoksesta asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 13.4.2023

Lausunto Suomen romanipoliittisesta ohjelmasta 2023-2030 27.10.2022

Lausunto mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta 9.6.2022

Lausunto kolmesta valtioneuvoston asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia 12.5.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi 4.4.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta 31.3.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi 24.3.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi 27.1.2022

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 13.1.2022

Lausunto toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä 23.9.2021

Lausunto tekstiehdotuksista Suomen raporttiin koskien YK:n Euroopan talouskomission ikääntymisen alueellisen toimintastrategian kansallista toimeenpanoa vuosilta 2018-2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 9.9.2021

Lausunto kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta 10.6.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi 31.3.2021

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 22.9.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, terveydensuojelulain sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta 20.8.2020

Lausunto iäkkäiden laatusuosituksesta 2020–2023 17.6.2020

Lausunto Mielenterveysstrategian luonnoksesta 24.10.2019

Lausunnon antaminen eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista 2019:15Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 17.4.2019

Lausunto romaniasiain neuvotelukunnan luonnoksesta Romanipoliittiseksi ohjelmaksi (2018-2022) Linkki avautuu uudessa välilehdessä1.2.2018

 

Päivitetty