Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriölle annetut lausunnot

 

Lausunto korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiasta 27.10.2022

Lausunto lukiokoulutuksen laatustrategian luonnoksesta 29.9.2022

Lausunto ehdotuksesta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi 15.9.2022

Lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi 18.8.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista 22.6.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta 12.5.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta 7.4.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta 28.10.2021

Lausunto työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi 11.3.2021

Lausunto lukiodiplomiselvityksestä 2020 25.2.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi 21.1.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi 14.1.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta 6.8.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 11.6.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ja asetukseksi ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 20.2.2020

Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2020-2023 31.10.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 22.8.2019

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta 5.12.2018

Lausunto ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta 30.8.2018

Lausunto luonnoksista lukiouudistuksiin liittyvistä asetuksistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 30.8.2018

Lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä 26.4.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi 15.3.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf) 8.3.2018

Lausunto ehdotuksista kielikoulutuksen kehittämiseksi Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta 22.2.2018

Päivitetty