Hyppää sisältöön

Oikeusministeriölle annetut lausunnot

 

Lausunto julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstäLinkki avautuu uudessa välilehdessä 8.3.2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätöksestä suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla 25.8.2022

Lausunto mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta (pdf) 19.5.2022

Lausunto Vapaa!-Fri! -hankkeen väliraportista 28.4.2022

Lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän avoimuusrekisterilakia koskevasta mietinnöstä  22.12.2021

Lausunto arviomuistiosta avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta 16.12.2021

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi 25.8.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi 19.8.2021

Lausunto hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevista säännösluonnoksista 12.8.2021

Lausunto ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi 23.6.2021

Lausunto viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemuksista julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen 6.5.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 29.4.2021

Lausunto rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle. Ohjausryhmän raportti ja esitys. 8.4.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen 26.11.2020

​​​​Lausunto arviomuistiosta hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista 6.7.2020

Lausunto selvityksestä usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään 30.4.2020

Lausunto pakkoavioliiton mitätöintistä ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamisesta 22.1.2020

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista 12.9.2019

Lausunto lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvauksesta 29.8.2019

Lausunto arviomuistiosta alaikäisavioliittojen sääntelytarpeesta 29.6.2018

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi etu- ja sukunimistä 6.6.2018

Lausunto arviomuistiosta todistajien merkityksestä siviilivihkimistoimituksessa 15.5.2018

Lausunto arviomuistiosta tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämisestä annetun asetuksen kansallisen soveltamisen edellyttämistä toimenpiteistä  9.4.2018

Päivitetty