Hyppää sisältöön

Muille vastaanottajille annetut lausunnot

 

Lausuntopalvelu.fi-sivustolla olevat lausunnot

Lausunto luonnoksesta Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjaksi Kansallisarkisto, 20.8.2020

Lausunto luonnoksesta kansallisista mediakasvatuslinjauksista Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 24.10.2019

Lausunto työryhmän ehdotuksesta valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi - Viestintä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslia, 3.10.2019

Lausunto yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta Turvallisuuskomitea, 8.8.2017

 

Liitteenä olevat lausunnot

Päivitetty