Hyppää sisältöön

Muille ministeriöille annetut lausunnot

 

Lausuntopalvelu.fi-sivustolla olevat lausunnot

Lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostuksesta Työ​​- ja elinkeinoministeriö, 15.4.2021

Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta/Tapahtumatakuu Työ- ja elinkeinoministeriö, 8.4.2021

Lausunto hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (luonnos) Työ- ja elinkeinoministeriö, 11.3.2021

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi Sisäministeriö​​​​​​​, 22.9.2020

Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta Ulkoministeriö, 3.9.2020

Lausunto jätelain 33 §:n muuttamisesta Ympäristöministeriö, 20.8.2020

Lausunto ympäristöministeriön menetelmästä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin Ympäristöministeriö, 11.6.2020

Lausunto puitejärjestelyä koskevasta hankintalain 42 §:n sekä erityisalojen hankintalain 45 §:n pykäläluonnoksesta liittyen luonnokseen hallituksen esityksekseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö, 20.2.2020

Lausunto purkutöiden hankintakriteereistä Ympäristöministeriö, 24.10.2019

Lausunto pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmasta Sisäministeriö, 26.9.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi konsulipalvelulain muuttamiseksi Ulkoministeriö, 16.8.2018

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö, 4.6.2015 ​​​​​​​

 

Sisäministeriö - liitteenä olevat lausunnot

Työ- ja elinkeinoministeriö - liitteenä olevat lausunnot

Ulkoministeriö - liitteenä olevat lausunnot

Päivitetty