Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2020

Liitteet

 • 30/2020 Seurakuntien sopimukset
 • 29/2020 Lotta Svärd 100 vuotta
 • 26/2020 Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut uudet tutkintoihin liittyvät päätökset
 • 26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 135-2020 Kirkkohallituksen päätös kanttorin virassa vaadittavasta tutkinnosta
 • 26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 136-2020 Kirkkohallituksen päätös lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta
 • 26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 137-2020 Kirkkohallituksen päätös nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
 • 26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 138-2020 Kirkkohallituksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
 • 26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 139/2020 Kirkkohallituksen päätös varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
 • 26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 140/2020 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta
 • 26/2020 liite Kirkon säädöskokoelma 141-2020 Kirkkohallituksen päätös diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
 • 25/2020 Hengellisen työn ammattien ja erityistehtävien uudistetut ydinosaamiskuvaukset
 • 24/2020 Seurakuntien avustusmäärärahaan lisäys
 • 22/2020 Itä-Euroopan romanien kohtaaminen seurakunnan työssä
 • 21/2020 Kipa 2 -hankkeen loppuraportti julkaistu
 • 21/2020 liite Kipa 2 -hankkeen loppuraportti 4.8.2020
 • 20/2020 Uudet Seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien) taloushallinnon ohjeet
 • 17/2020 Kopiointisopimukset siirtyvät seurakuntien ja seurakuntayhtymien hoidettavaksi vuoden 2021 alusta
 • 16/2020 Laajamittaiseen maahantuloon valmistautuminen seurakunnissa
 • 15/2020 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
 • 15/2020 liite 1 Valitusosoitus kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja
 • 15/2020 liite 2 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus muun toimielimen pöytäkirja
 • 15/2020 liite 3 Muutoksenhakukielto
 • 15/2020 liite 4 Valitusosoitus kirkkovaltuusto ote
 • 15/2020 liite 5 Valitusosoitus yhteinen kirkkovaltuusto ote
 • 15/2020 liite 6 Oikaisuvaatimusohjeet seurakunnan viranomaisen päätös
 • 15/2020 liite 7 Oikaisuvaatimusohjeet seurakuntayhtymän viranomaisen päätös
 • 15/2020 liite 8a Valitusosoitus kirkollisvalitukseen oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
 • 15/2020 liite 8b Valitusosoitus hallintovalitukseen oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
 • 15/2020 liite 9a Valitusosoitus kirkollisvalitus oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen yhteinen kirkkoneuvosto
 • 15/2020 liite 9b Valitusosoitus hallintovalitus oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen yhteinen kirkkoneuvosto
 • 15/2020 liite 10 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus hankintalain soveltamisalaan kuuluva hankinta
 • 15/2020 liite 11 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus hankintalain soveltamisalaan kuulumaton hankinta
 • 14/2020 Kipa 2 -hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa
 • 14/2020 liite Kipa 2 -hankesuunnitelma 2020
 • 10/2020 Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto
 • 5/2020 Seurakunnille mahdollisuus rahankeräysten järjestämiseen
 • 2/2020 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2020
 • 1/2020 Hpkvn maallikkojäsenten ja kkokn maallikkoedustajien vaalien toimittaminen sekä ehdollepano khn jäsenten vaalia varten
 • 1/2020 liite 1 Ohje vaalikokouksen puheenjohtajalle
 • 1/2020 liite 2 Ptk kirkkovaltuuston maallikkojäsenten vaalikokouksesta
 • 1/2020 liite 3 Ptk srkneuvoston maallikkojäsenten ja srksta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenten yhteisestä vaalikokouksesta
Päivitetty