Yleiskirjeet 2020

Liitteet

  • 2/2020 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2020
  • 1/2020 Hpkvn maallikkojäsenten ja kkokn maallikkoedustajien vaalien toimittaminen sekä ehdollepano khn jäsenten vaalia varten
  • 1/2020 liite 1 Ohje vaalikokouksen puheenjohtajalle
  • 1/2020 liite 2 Ptk kirkkovaltuuston maallikkojäsenten vaalikokouksesta
  • 1/2020 liite 3 Ptk srkneuvoston maallikkojäsenten ja srksta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenten yhteisestä vaalikokouksesta
Päivitetty