Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2011

Liitteet

 • 28/2011 Keva hoitaa suomen ev.-lut. kirkon eläkeasioita
 • 27/2011 Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä
 • 27/2011 liite Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä
 • 26/2011 Kirkon henkinen huolto ja kriisipuhelinsuunnitelma
 • 26/2011 liite Kirkon henkinen huolto (HeHu)
 • 25/2011 Kirjuri-jäsentietojärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2012
 • 24/2011 Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle vuonna 2012
 • 23/2011 Tilastovuoden 2011 väestö - ja toimintatilastot
 • 22/2011 Kirkon säädöskokoelma nro 109 kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä
 • 22/2011 liite 1 Kirkon säädöskokoelma Nro 109 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä
 • 22/2011 liite 2 Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 2012
 • 21/2011 Kirkon työntekijöitä tarvitaan kohtaamaan ihmisiä verkossa
 • 20/2011 Vuoden 2012 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
 • 20/2011 liite Ev.lut. seurakunnan tuloveroprosentti-ilmoitus vuodelle 2012
 • 19/2011 Vuoden 2012 kirkkokolehdit
 • 18/2011 Kirjurin käyttöönotto siirtyy vuoden 2012 puolelle
 • 17/2011 Vuoden 2012 talousarvion valmistelun perusteita
 • 16/2011 Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukuja vuodelta 2010
 • 15/2011 Rippikoulun kehittäminen jatkuu
 • 14/2011 1. Toimintatilastojen A3-A6 päivitykset 1.1.2012 2. Kirkon päiväkirjan ohjeet 3. Seurakuntien toimintatilastot Sakastissa
 • 13/2011 Kirkonkirjojen omatoiminen tutkiminen arkistolaitoksessa
 • 13/2011 liite Kirkonkirjojen omatoiminen tutkiminen arkistolaitoksessa
 • 12/2011 Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2011
 • 12/2011 liite OKM:n kirje
 • 11/2011 Yhdenvertaisuus suomen evankelis-luterilaisen kirkon työyhteisöissä
 • 11/2011 liite 1 Ote pöytäkirjasta, Kirkkohallituksen täysistunto 12/2010
 • 11/2011 liite 2 Kohti yhdenvertaisuutta kirkossa - Yhdenvertaisuus ja kirkko -hankkeen loppuraportti
 • 10/2011 Partio seurakunnan työmuotona
 • 9/2011 Kirkonkirjojen tutkiminen sukututkimusta varten ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös
 • 9/2011 liite 1 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
 • 9/2011 liite 2 Eduskunnan puhemiehelle
 • 8/2011 Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen (heta) valmistelun tilanne helmikuussa 2011
 • 7/2011 Kirkkolain muutos sekä uudet oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit
 • 7/2011 liite Liiteet
 • 6/2011 It-alueiden tietoturvapolitiikka ja tietoturvamääräykset
 • 6/2011 liite 1 Meidän kirkon tietoturvapolitiikka 2011
 • 6/2011 liite 2 Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 2011
 • 5/2011 Kirkon hallitusohjelmatavoitteet
 • 4/2011 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2010
 • 3/2011 Seurakuntien arkistoja koskeva takautuva seulontapäätös sekä tyyppiseurakuntia koskevan päätöksen kumoaminen
 • 2/2011 Kirkon perehdyttämisopas - aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille
 • 1/2011 Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös seurakuntayhtymän puhelinpalvelun maksullisuuden lainvastaisuudesta
 • 1/2011 liite Seurakuntayhtymän puhelinpalvelun maksullisuus
Päivitetty