Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2010

Liitteet

 • 28/2010 Seurakunnille uusi arvonlisävero-opas
 • 27/2010 Kirkkojärjestyksen muutokset voimaan elokuun alussa
 • 26/2010 Oikaisuvaatimuksesta säännökset hallintolakiin ja hallintolainkäyttölakiin
 • 22/2010 Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus toteutuu
 • 21/2010 Sakasti - kirkon työntekijöiden verkkopalvelu avattu
 • 20/2010 Kristillisen yhdistyksen, säätiön tai laitoksen järjestämät rippikoulut
 • 16/2010 Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista voimaan 1.3.2010
 • 15/2010 Kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän eli Typ-järjestelmän käytön aloitus
 • 15/2010 liite 1 Rekisteriseloste
 • 15/2010 liite 2 TYP-järjestelmän tiedot – kolme eri vaihetta.pdf
 • 15/2010 liite 2 TYP-järjestelmän tiedot –kolme eri vaihetta.ppt
 • 14/2010 Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta ei ole arvonlisäverollista
 • 14/2010 liite Arvonlisäveroa koskeva ennakkoratkaisu
 • 11/2010 Muutoksia kirkkohallituksen varhaiskuntoutustoimintaan
 • 9/2010 Kirkon viestintäohjelma
 • 5/2010 Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (HeTa -hanke) suunnittelu jatkuu keväällä 2010
 • 3/2010 Valmiusasiat, kirkon henkinen huolto ja kriisityö
 • 2/2010 Kirkon eläketoimiston toiminta siirrettiin kuntien eläkevakuutukseen
Päivitetty