Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2007

Liitteet

 • 35/2007 liite Kirkkohallituksen suositus nuorten tupakoimattomuuden edistämiseksi
 • 34/2007 Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmä vuodesta 2008 alkaen
 • 34/2007 liite Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmä vuodesta 2008 alkaen
 • 33/2007 Seurakunnat ja uusi lastensuojelulaki
 • 28/2007 Hankintalain noudattaminen seurakunnissa
 • 28/2007 liite Ohje Hankintalain noudattaminen seurakunnissa
 • 15/2007 Sankarihautausmaan ja sankarihautausmaan muistomerkin valokuvaaminen
 • 10/2007 Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet
 • 10/2007 liite Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet
 • 9/2007 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2006
 • 5/2007 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna 2006 2. Taloushallinnon perusohjeiden päivitys 3. Verohallituksen ohje kiinteistöstä tehtävistä vähennyksistä ja vähennysten oikaisemisesta 4. Vuodelle 2007 arvioitu jako-osuus ansio- ja pääomatuloista
 • 5/2007 liite 1 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tuloslaskelma
 • 5/2007 liite 2 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän rahoituslaskelma
 • 5/2007 liite 3 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tililuettelomalli
 • 5/2007 liite 4 Kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä
 • 5/2007 liite 5 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen
 • 5/2007 liite 6 Tilitetyt kirkollisverot ja yhteisövero-osuudet kalenterivuonna 2006 / tilitysjaksot 01 - 12
 • 4/2007 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)
 • 2/2007 Tahallinen vahingoittaminen
 • 1/2007 1. Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmästä 2. Esiselvitys kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisestä
Päivitetty