Työelämän laadun ja tuottavuuden yhtäaikainen kehittäminen

Sitran LATU-toimintamallissa kehittäminen on jatkuvaa

LATU-toimintamallissa tuloksellisuuden kehittäminen on osa jokaisen työntekijän arkityötä ja organisaation johtamisjärjestelmää. Mallia voidaan soveltaa monella tavalla ja se kannattaa räätälöidä kunkin organisaation lähtötilanteeseen sopivaksi.

Lähde: Lupa tehdä toisin

Päivitetty