Työhyvinvointi ja terveys

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Kirkon pääsopijaosapuolet suosittavat seurakunnille (KiT:n yleiskirje A3/2018), että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.

Suosituksen oheismateriaaliksi pääsopijajärjestön laativat työpaikkojen käyttöön hyvän käytöksen kortit. Kortteja voi käyttää työpaikkakäyttäytymistä koskevan keskustelun tukena. Tarkoitus on tukea hyvää käytöstä edistävää keskustelukulttuuria. Korttien avulla voidaan käydä keskustelua työpaikalla edistettävistä arvoista ja luoda yhteisiä käytäntöjä. Niitä voi käyttää edellä mainittujen dokumenttien valmisteluprosessissa. Yksittäinen työntekijä voi kiittää kortilla työtoveria hyvästä käytöksestä tai nostaa sen avulla vaikean asian puheeksi. Vihreässä kortissa esitetään 10 teesiä häirinnän lopettamiseksi työpaikalla ja keltaisessa 10 käskyä häirinnän estämiseksi.