Kehitä työelämän laatua ja tuottavuutta samaan aikaan!

Työelämää kehittämällä parannetaan tuottavuutta ja laatua samanaikaisesti. Kehittämisestä hyötyvät työpaikat sekä niiden asiakkaat ja muut sidosryhmät.

Verkkokurssi työelämän laadun ja tuottavuuden yhtäaikaisesta kehittämisestä

Tämä kurssi tarjoaa oivan tilaisuuden oppia mistä tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisessa kehittämisessä on kysymys. Kurssi perustuu työelämän kehittäjäorganisaatioiden yhteistyöhön Työelämä 2020-hankkeessa.

Verkkokurssin aihepiirit pohjautuvat työelämän kehittämisstrategiaan. Kurssilla avataan työelämän kehittämiseen liittyviä aihepiirejä ja esitellään palveluja ja työkaluja.

Päivitetty