Hyppää sisältöön

Kirteko

Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) -ohjelma on nyt Kirteko 2030 -hanke

Kirteko on työelämän kehittämisohjelma, jolla edistetään tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua kirkon työpaikoilla.

Kirtekon avulla huolehditaan siitä, että kirkon työpaikoilla on valmiudet tunnistaa kehittämiskohteita, asettaa kehittämistavoitteita ja tehdä kehittämistyötä sekä käydä yhteistä vuoropuhelua kirkosta tulevaisuuden työpaikkana.

Kirteko tähtää siihen, että kirkon työpaikat ovat tulevaisuuden työpaikkoja, joiden toiminta on merkityksellistä ja vaikuttavaa ja joissa panostetaan työyhteisöjen toimivuuteen ja työelämän laatuun.

Kirteko perustuu KirVESTES 2020–2022 allekirjoituspöytäkirjan työelämäryhmää koskevaan kirjaukseen. Ryhmän tehtävänä on sopimuskirjauksen mukaan tukea ja vauhdittaa seurakuntatyöpaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä toimia ja vahvistaa työn murroksessa niiden yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria. Se hyödyntää työssään kansallisen TYÖ2030-ohjelman tavoitteita ja toteutusta. Kirteko on saanut toiminnalleen rahoituksen TYÖ2030-ohjelmasta.

Vuonna 2021 kannustimme käymään kirkon työn ja työelämän tulevaisuutta koskevaa vuoropuhelua

  • työpaikoilla ja työyhteisöissä Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennuksen avulla:

Kutsuimme vuoropuheluun mukaan teitä kaikkia kirkon työpaikoilla ja työyhteisöissä.

Verkkovalmennuksen ohjaama vuoropuhelu mahdollisti myös yhdessä tapahtuvan tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämisen.

  • eri työpaikkojen toimijoiden kesken Kirteko-tapaamisissa:

Järjestimme 5 Kirteko-tapaamista – 4 etänä ja 1 livenä.

 

Yhteistyötä

Kirteko kannustaa kehittämään työelämää yhteistoiminnallisesti: Johdon, esimiesten ja henkilöstön ja henkilöstön edustajien sekä seurakuntalaisten ja seurakuntapalvelujen käyttäjien kokemus ja osaaminen on saatava käyttöön ja vuorovaikutukseen keskenään.

Jakamista

Kirtekon verkostoissa jaetaan kokemuksia, käytäntöjä ja ajankohtaista työelämätietoa sekä tehdään kirkon työpaikkojen kehittämistoiminta näkyväksi.

Tukea

Kehittämisajatus lähtee omalta työpaikaltasi. Kirtekon verkostoista saatte tukea, apua ja sparrausta kehittämiseen. KirTEKO -tunnustuksella huomioidaan onnistunutta kehittämistyötä, aktiivisia kehittäjiä ja verkostossa toimijoita.

Päivitetty