Tulevaisuuden työelämätaidot

Kirtekossa satsataan syksystä 2019 alkaen tulevaisuuden työelämätaitoihin. Tavoitteena on kukoistavat seurakuntatyöyhteisöt.

Valmennus toteutetaan verkossa, jotta se on kaikkien kirkon työntekijöiden saatavilla, ajasta, paikasta ja tehtävästä riippumatta. Lisäksi Kirteko-verkostotapaamisissa järjestetään aiheeseen liittyvää lähivalmennusta.

Verkkovalmennus muodostuu johdantoluennosta ja kolmesta valmennuskokonaisuudesta, jotka kaikki kehittävät keskeisiä työelämäkyvykkyyksiä.

 

Johdantoluento

Itseohjautuvuus, sisäinen motivaatio, jatkuva oppiminen ja sosiaalinen älykkyys on tunnistettu tulevaisuuden työelämän avaintaidoiksi. Tällä luennolla käsitellään työelämän keskeisiä muutosvoimia ja sitä millaisten taitojen merkitys korostuu tulevaisuudessa.

Luento järjestetään 30.9. klo 14-15. Luento tallennetaan ja on katsottavissa jälkikäteen osana verkkokoulutuksen kokonaisuutta.

Ilmoittaudu mukaan johdantoluennolle!

Luennolle voi osallistua realiaikaisesti Kirkon talossa tai etänä. Saat tarkemmat ohjeet etäosallistumiseen ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

1: Oman motivaation johtaminen

 • Sisäisen ja ulkoisen motivaation erot ja motivaatiojatkumo
 • Työn tuunaus ja tekemisen mielekkyys
 • Erityisosaamisen ja vahvuuksien hyödyntäminen
 • Oppimisunelmat

2: Työn sujuvuus ja oman jaksamisen johtaminen

 • Flow työssä
 • Tavoitteet, vaikuttavuus ja priorisointi
 • Työn suunnittelu ja organisointi, kalenterit ja to-do-listat
 • Kokeilut ja jatkuva kehittäminen
 • Stressinhallinta ja resilienssi

3: Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot

 • Vaikuttavan kommunikaation perusteet
 • Luottamus
 • Palautteenanto
 • Tunteiden käsittely

Valmennukseen osallistuminen

Verkkovalmennus avataan 30.9. ja on siitä lukien vapaasti suoritettavissa kahden vuoden ajan. Voit koota valmennuksen eri osista sinulle sopivan kokonaisuuden. Kukin osio sisältää videoita, käytännön harjoituksia, pohdintatehtäviä ja/ tai käytännön työkaluja. Lisäksi voit syventää oppimaasi käymällä keskustelua muiden osallistujien kanssa.

Kysy lisätietoja kit(at)evl.fi!

Päivitetty