Kirkon työelämä 2020

Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa innostetaan ja kannustetaan kehittämään ja jakamaan kehittämisen ideoita ja käytäntöjä!

Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkokoulutus avattu!

Kaikille Suomen ev.lut. kirkon työntekijöille ja viranhaltijoille avoin Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkokoulutus on nyt avattu! Pääset tutustumaan koulutuksen sisältöihin ja osallistumaan Sinua kiinnostaviin osioihin kirkon työntekijöille tarkoitetun intranetin, eli Sakastin kautta. Samoilta sivuilta löytyy myös tallenne 30.9. pidetetystä koulutuksen johdantoluennosta. Oppimisen iloa!
Takaisin

Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteinen ehdotus työelämän kehittämiseksi työn ja teknologian murroksessa

Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteinen ehdotus työelämän kehittämiseksi työn ja teknologian murroksessa

Seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä esittää 2.4. julkistetussa ehdotuksessaan monivuotisen työelämän kehittämisohjelman käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella.
Julkaistu 4.4.2019

Suomalaista työn kehittämisohjelmaa tarvitaan työpaikkojen tueksi, kun ne työn ja teknologian murroksessa uudistavat toimintatapojaan, työtehtäviään ja osaamistaan, sekä hyödyntävät digitalisaatiota. Hyvä tulevaisuuden työ, tuottavuus ja työelämän laatu eivät synny itsestään vaan niitä on tarpeen edistää muutosvaiheissa määrätietoisin toimenpitein. Suomessa on hyviä kokemuksia laajaan yhteistyöhön perustuvista työelämän kehittämisohjelmista.

Tutustu tarkemmin työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukseen

 

Lisätietoja:
Työelämäasiantuntija Erkki Auvinen, STTK, puh. 040 545 0631
Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat, 040 820 6800
Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos, 050 5941 710
Työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko, AKAVA, 040 504 4356
Johtaja Saana Siekkinen, SAK, 040 834 5030
Hallitusneuvos Tuija Wilska, Valtion työmarkkinalaitos, 029 553 0374
Lakiasianjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 09 4202 2281

Takaisin

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Työturvallisuutta ja hyviä käytäntöjä krematoriotyöhön

Krematorioiden työturvallisuutta edistävä verkosto kokoontui ensimmäistä kertaa jo yli vuosi sitten. Tutustu verkoston työpajoissa vallinneeseen tunnelmaan Kirkon työelämä 2020 -blogista. Verkoston työpajasarja päättyy marraskuussa, jonka jälkeen yhteyttä pidetään omatoimisesti. Yhtenä apuvälineenä tässä on kaikille krematorioissa työskenteleville ja heidän esimiehilleen Teamsiin luotu yhteistyöympäristö. Tällä saralla verkostosta saattaa muodostua edelläkävijä koko Suomen ev.lut.kirkossa.

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Olisiko työpaikallanne tarvetta ottaa hyvä käytös haltuun? Se onnistuu hyödyntämällä kirkon pääsopijaosapuolten suositusta.