Kirkon työelämä 2020

Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa innostetaan ja kannustetaan kehittämään ja jakamaan kehittämisen ideoita ja käytäntöjä!

Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkokoulutus avattu!

Kaikille Suomen ev.lut. kirkon työntekijöille ja viranhaltijoille avoin Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkokoulutus on nyt avattu! Pääset tutustumaan koulutuksen sisältöihin ja osallistumaan Sinua kiinnostaviin osioihin kirkon työntekijöille tarkoitetun intranetin, eli Sakastin kautta. Samoilta sivuilta löytyy myös tallenne 30.9. pidetetystä koulutuksen johdantoluennosta. Oppimisen iloa!
Takaisin

Työmarkkinajärjestöiltä yhteiset digisuositukset: Digitalisaatio parantamaan työhyvinvointia ja tuottavuutta

Työmarkkinajärjestöiltä yhteiset digisuositukset: Digitalisaatio parantamaan työhyvinvointia ja tuottavuutta

Julkaistu 7.2.2019

Nyt tarvitaan yhteisiä tekoja Suomen digitulevaisuuden hyväksi, esittävät seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä tänään julkistetuissa suosituksissaan. Suomen mahdollisuuksiin nähden nykyiset toimenpiteet eivät riitä.

Tekoäly ja digitalisaatio mahdollistavat merkittävät parannukset henkilöstön hyvinvoinnissa, työn tuottavuudessa ja julkisissa palveluissa. Niiden avulla suomalaisille yrityksille löytyvät parhaat edellytykset kasvaa ja menestyä. Työpaikkojen ja työntekijöiden mahdollisuudet työhyvinvoinnin lisäämiseen paranevat. Julkisille organisaatioille digitalisaatio antaa mahdollisuudet laadukkaampiin ja kustannustehokkaampiin palveluihin.

Myönteistä kehitystä on syytä kiihdyttää politiikkatoimilla, julkisella rahoituksella ja yhteistyöllä. Tavoitteena tulee olla korkealaatuinen työelämä, jossa toteutuu rinnakkain niin työntekijöiden hyvinvointi kuin korkea työn tuottavuus.

Keskeistä muutoksessa ja tulosten saavuttamisessa on yhdessä tekeminen. Se on myös työmarkkinakeskusjärjestöjen esittämien digisuositusten lähtökohta:

  1. Panostetaan digitalisaation ja tekoälyajan vaatimaan osaamiseen.
  2. Tuetaan työpaikkoja uuden teknologian ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa.
  3. Varmistetaan toimintaympäristölle yhtenäiset ja reilut pelisäännöt.
  4. Tavoitteeksi paremmin yhteen toimiva Suomi.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen digisuositukset

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 050-5634729
Kehittämispäällikkö Juha Antila, SAK, 050-5751790
Viestinnän asiantuntija Jaakko Haikonen, STTK, 0400-273385
Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat, 040-820 6800
Neuvottelujohtaja Seija Petrow, VTML, 0400-711761
Lakimies Timo Boehm, Kirkon työmarkkinalaitos, 0500-808268
Vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski, AKAVA, 040-7426082

Takaisin

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Työturvallisuutta ja hyviä käytäntöjä krematoriotyöhön

Krematorioiden työturvallisuutta edistävä verkosto kokoontui ensimmäistä kertaa jo yli vuosi sitten. Tutustu verkoston työpajoissa vallinneeseen tunnelmaan Kirkon työelämä 2020 -blogista. Verkoston työpajasarja päättyy marraskuussa, jonka jälkeen yhteyttä pidetään omatoimisesti. Yhtenä apuvälineenä tässä on kaikille krematorioissa työskenteleville ja heidän esimiehilleen Teamsiin luotu yhteistyöympäristö. Tällä saralla verkostosta saattaa muodostua edelläkävijä koko Suomen ev.lut.kirkossa.

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Olisiko työpaikallanne tarvetta ottaa hyvä käytös haltuun? Se onnistuu hyödyntämällä kirkon pääsopijaosapuolten suositusta.