Hyppää sisältöön

Kirkon työelämä 2020

Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa innostetaan ja kannustetaan kehittämään ja jakamaan kehittämisen ideoita ja käytäntöjä!

Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkokoulutus avattu!

Kaikille Suomen ev.lut. kirkon työntekijöille ja viranhaltijoille avoin Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkokoulutus on nyt avattu! Pääset tutustumaan koulutuksen sisältöihin ja osallistumaan Sinua kiinnostaviin osioihin kirkon työntekijöille tarkoitetun intranetin, eli Sakastin kautta. Samoilta sivuilta löytyy myös tallenne 30.9. pidetetystä koulutuksen johdantoluennosta. Oppimisen iloa!
null Seurakuntien työelämän kehittäjiä palkittiin KirTEKO-palkinnoilla

Seurakuntien työelämän kehittäjiä palkittiin KirTEKO-palkinnoilla

Yhdessä oppiminen ja verkostoitumisen edistämin olivat keskiössä, kun Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa palkittiin työelämän kehittäjiä KirTEKO-työelämäpalkinnoilla. Seurakuntaorganisaatiolle myönnettävän palkinnon sai Lohjan seurakunta työhyvinvointia lisänneestä työelämäkäytännöstään ja sen jakamisesta muille. Lisäksi palkinnon sai kolme aktiivista Kirtekon eri verkostoissa toimivaa henkilöä. Palkinnot jaettiin 10.12.2019 Kirkon talossa.
Julkaistu 10.12.2019
KirTEKO-palkitut ja palkitsijat
KirTEKO-palkitut ja palkitsijat

Lohjan seurakunnan kehittämiskäytännössä taklattiin tänä päivänä työpaikoille tuttua IT-ahdistusta mm. järjestämällä yhdessä oppimisen pienryhmiä, tukemalla esimiehiä sähköisten työvälineiden käytössä ja ottamalla henkilöstö mukaan it-koulutuksen sisällön suunnitteluun. Syntyi innostusta uuden oppimiseen ja muiden auttamiseen sekä kaivattua onnistumisen kokemusta. Myös vuorovaikutus ja työn hallinnan tunne lisääntyi. Palkittava työelämäkäytäntö valikoitui äänestyksessä, jossa oli mukana kahdeksan seurakuntien ajankohtaista työelämää kehittävää käytäntöä eri puolelta Suomea. Keva lahjoitti 2020 euron suuruisen rahapalkinnon.

Seinäjoen seurakunnan henkilöstöpäällikkö Heli Lavila, Tapiolan seurakunnan kappalainen Ossi Tervonen ja Vatialan hautausmaiden ja krematorion erityisammattimies Jaakko Väisänen Tampereen seurakuntayhtymästä palkittiin työhyvinvointikorttikoulutuksella. He ovat kukin toimineet aktiivisesti ja edistäneet yhteistyötä Kirtekon verkostoissa. Palkitun henkilöstöpäällikkö Heli Lavilan mukaan Kirtekon verkostot ovat tarjonneet mahdollisuuden tehdä yhteistyötä muiden työpaikkojen ja työelämän toimijoiden kanssa. "Olemme voineet oppia yhdessä ja jakaa osaamista toisillemme. Kannatan verkostomaista tapaa toimia", toteaa Heli Lavila. Henkilöpalkinnot lahjoitti Työturvallisuuskeskus.

KirTEKO-palkinto on osa Kirkon työelämä 2020 -ohjelman, Kirtekon toimintaa. Palkinto jaettiin nyt toisen kerran. Kirtekolla on jo yli puolen vuosikymmenen ajan pyritty innostamaan seurakuntia työn ja työelämän kehittämiseen ja tekemään tätä kehittämistä näkyväksi myös muille.  Seurakuntien parhaita työelämäkäytäntöjä julkaistaan evl.fi/plussan Kehittämisen idut -sivuilla. Itujen kerääminen jatkuu.

Kuvia palkinnonjakotilaisuudesta löytyy kello 17 jälkeen Kirkon kuvapankista.

Lisätietoja:
Anna Kaarina Piepponen, työmarkkinajohtaja, Kirkon työmarkkinalaitos, p. 040 688 1472, anna.kaarina.piepponen@evl.fi
Oili Marttila, neuvottelupäällikkö, Kirkon työmarkkinalaitos, p. 050 594 1710, oili.marttila@evl.fi
Anne Kaitainen, neuvottelupäällikkö, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., p. 040 837 2731, anne.kaitainen@juko.fi
Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, Kirkon alan unioni r.y. 040 719 6506, anne.sarvi@jytyliitto.fi
Paula Aaltonen, toiminnanjohtaja, Kirkon alat ry, p. 0400 236 881, paula.aaltonen@kirkonalat.fi

Takaisin

Tapahtumat

Jakaessa saat!

Kirkon työelämä 2020 -ohjelman puitteissa on julkaistu verkossa helmikuusta 2019 alkaen kuvauksia seurakuntien hyvistä työelämäkäytännöistä, jotka on nimetty kehittämisen iduiksi. Käy lukemassa, millainen itu-matka on ollut Kirkon työmarkkinalaitoksen asiantuntijan Krista Mikkosen mielestä.

Kristan blogikirjoitus on julkaistu Kirkonkellossa.

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Olisiko työpaikallanne tarvetta ottaa hyvä käytös haltuun? Se onnistuu hyödyntämällä kirkon pääsopijaosapuolten suositusta.